Provincie Limburg

De Provincie Limburg heeft een aantal kerntaken. Dat zijn taken die volgens de wet moeten worden uitgevoerd. Hieraan werkt de Provincie niet alleen. Dit doen ze samen met gemeente, de Rijksoverheid, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties.

Diensten
Opleidingen en Projectdetachering

In gesprek met Mark Maessen, Provincie Limburg en Lynn Thijssen, Lybrae.
De Provincie Limburg zocht ondersteuning vanuit een zogenaamde ‘flexibele schil’. Er moest een achterstand weggewerkt worden die was ontstaan door wetswijzigingen die leidde tot een toename van het aantal vergunningsaanvragen bij de Provincie Limburg.

Al snel kwamen we vanuit de Provincie Limburg bij Lybrae terecht. Zij konden snel aan onze vraag voldoen. We zochten naar voldoende capaciteit én mensen met een bepaalde achtergrond, waarvan wij dachten dat die het werk wel aankonden.

Lybrae kon op het juiste moment, met de juiste mensen onze vraag beantwoorden.

 

Mark Maessen, Provincie Limburg
Gezien de achtergrond van Lynn kwamen we bij haar terecht. Lynn en Mark zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening rondom de Wet Natuurbescherming. Het gaat dan om alle activiteiten die een mogelijk negatief effect kunnen hebben op een beschermd natuurgebied. Enig effect op één van de 28 beschermde natuurgebieden in Limburg kan leiden tot een vergunningplicht. Ongeveer 95% van de aanvragen komt vanuit agrarische bedrijven, daar is Lynn o.a. verantwoordelijk voor. De meeste agrarische adviseurs leveren gegevens aan die we nodig hebben. Lynn gaat de aanvraag vervolgens beoordelen. Uiteindelijk wordt de vergunning verleend als alles klopt.

 

Inmiddels heeft Lynn onze verwachtingen helemaal waar gemaakt.

Mark Maessen, Provincie Limburg

 

Inmiddels is de achterstand bijna weggewerkt en kunnen we onze focus gaan verleggen. Bij de provincie wordt subsidie aangevraagd. Hier passeren bestemmingsplannen de revue en nog veel meer. Het is de bedoeling dat we eerder in het proces worden betrokken. Nu zitten we aan het einde van het proces, waardoor men soms uiteindelijk ook te horen krijgt dat de vergunning niet wordt verleend. Doordat er ruimte ontstaat kunnen we andere afdelingen gaan voorzien van advies. Zo kunnen we meer sturen en kennis delen aan het begin van het proces.

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!