Klantportaal   |  Leerplatform

Omgevingsdienst Nederland gaat medewerkers gemeente Maastricht opleiden

Na de kick-off meeting met gemeente Maastricht waarin de definitieve werkwijze werd afgestemd, bekrachtigden Gemeente Maastricht en Omgevingsdienst Nederland hun brede intentie om de samenwerking aan te gaan.

Categorie
Algemeen

Gepubliceerd op
10 mei 2021

Algemeen

Na de kick-off meeting met gemeente Maastricht waarin de definitieve werkwijze werd afgestemd, bekrachtigden Gemeente Maastricht en Omgevingsdienst Nederland hun brede intentie om de samenwerking aan te gaan. Middels deze samenwerking gaat Omgevingsdienst Nederland starten met het klaarstomen van de medewerkers van gemeente Maastricht voor de komst van de nieuwe Omgevingswet.

Lesmethode
De verwachtingen zijn dat de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Met het oog op deze datum worden de medewerkers van de gemeente Maastricht het komende half jaar intensief getraind door een docententeam van vakkundige professionals. Zowel vakinhoudelijke kennis over de nieuwe Omgevingswet als kennis over de systematiek en de toepasbaarheid van de wet, zullen getraind worden bij alle 198 medewerkers.

Voor onze opleidingsprogramma’s wordt een combinatie van verschillende lesmethoden gebruikt. Deze bestaan onder andere uit kennisoverdracht/instructie door interactieve bijeenkomsten in combinatie met praktische opdrachten, E-learning en webinars.

Meerwaarde voor medewerkers
De medewerkers van de gemeente Maastricht krijgen hiermee een volledig op maat afgestemd opleidingsprogramma met opdrachten die vooral gericht zijn op casuïstiek uit Maastricht en omgeving. Hiermee wordt de theorie direct in de praktijk toegepast en weet men wat er van hen wordt verwacht op het moment dat de nieuwe wet van kracht wordt.

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe Omgevingswet?
Als de Omgevingswet in werking treedt dient uw organisatie hier klaar voor te zijn. Uw medewerkers zullen daarom dit jaar ontwikkeltrajecten moeten doorlopen om qua kennis en vaardigheden te kunnen voldoen aan de eisen die de Omgevingswet aan hen stelt.

Wij kunnen u hierbij ondersteunen en bieden zowel maatwerk als vaste programma’s aan zodat uw medewerkers vaardig kunnen omgaan met de komende uitdagingen. Omgevingsdienst Nederland gelooft hierbij in de kracht van maatwerkprogramma’s, afgestemd op de behoeften van (groepen) medewerkers. Dit kan flexibel worden ingericht met een programma dat bestaat uit een samenstelling van afgestemde modules. Neem contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken.

Over Omgevingsdienst Nederland
Omgevingsdienst Nederland (ODN) is succesvol partner van diverse overheden op het gebied van advies, uitbesteding en trainingen & opleidingen. Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers binnen de vakgebieden ruimtelijke ontwikkeling, bouw en milieu. Door het geven van opleidingen en trainingen houden we vakinhoudelijke kennis op peil en ontwikkelen we benodigde vaardigheden. We verzorgen trainingsdagen, maatwerktrainingen, permanente educatie, her- en bijscholing en thema- en kennisdagen voor onze opdrachtgevers. We staan bekend om onze zeer praktische trainingen. Omgevingsdienst Nederland heeft een gecertificeerd ISO9001 kwaliteitssysteem, waarin al onze werkprocessen zijn beschreven. Hiermee borgen wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Omgevingsdienst Nederland en Lybrae vormen samen Lybrae Nederland. Gezamenlijk voorzien we opdrachtgevers, overheden binnen het fysieke en juridische domein, van kennis, capaciteit en daadkracht. Dit resulteert in een unieke combinatie van advies, opleidingen en projectdetachering.

Meer weten over wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op met ons.

Lees verder

Milieu en duurzaamheid
16 februari 2023

Wat doet een constructeur?

Vanuit jouw rol als bouwkundig constructeur zorg jij voor de veiligheid van onze bouwwerken. Als constructeur bouw ben je verantwoordelijk voor de creatie van een bouwkundig ontwerp en de toetsing v...

Milieu en duurzaamheid
12 januari 2023

Streep door bouwvrijstelling voor stikstof

De stikstofuitstoot, met de stikstofdepositie als gevolg, houdt de gemoederen in ons land flink bezig. Het is dan ook onderwerp van gesprek binnen en buiten de politieke deuren en zorgt voor tegengest...

Algemeen
7 december 2022

Energielabel C verplicht voor kantoorpanden

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen onze samenleving. Ongetwijfeld heeft u gelezen dat de regelgeving omtrent energielabels van kantoorpanden wijzigt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft...

guid ?> guid ?>