Juridische kennis ontmoet bouwtechnisch inzicht

Toen Muberra in 2019 haar handtekening plaatste onder haar masterdiploma rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg, had ze niet gedacht dat haar eerste baan in de rol van casemanager Wabo zou zijn. Of ze er spijt van heeft? ’Absoluut niet. In de afgelopen jaren heb ik enorm veel geleerd en heb ik kunnen proeven van verschillende organisaties om te ontdekken wat echt bij mij past.’

Categorie
Bouwen

Gepubliceerd op
28 september 2023

Bouwtechnisch inzicht

Na het behalen van haar Master of Laws, startte Muberra haar loopbaan als vergunningverlener WABO bij Omgevingsdienst Nederland (ODN). Gedurende de eerste twee jaar vervulde ze deze rol en daarnaast startte ze met de Opleiding Kernactiviteiten Bouw (OK Bouw). ‘Naast mijn werk als vergunningverlener wilde ik graag mijn horizon verbreden en me verdiepen in de juridische aspecten rondom de afwikkeling van vergunningaanvragen. Deze opleiding stelde me in staat om diepgaand inzicht te verwerven in bouwtechnische aspecten en leerde me hoe ik aanvragen moest beoordelen aan de hand van het bouwbesluit 2012. Ik ontwikkelde tevens de vaardigheden om technische tekeningen te interpreteren, enzovoort.

De verworven kennis kon Muberra direct in de praktijk toepassen: ‘Voor de gemeentes Amsterdam, Gennep en Valkenswaard behandelde ik diverse juridische kwesties op het gebied van handhavingsrecht, bezwaar en beroep, en vergunningverlening. Juist de combinatie van theorie en bezig zijn met de vraagstukken van opdrachtgevers zorgde ervoor dat ik ontzettend snel leerde.’

De volgende stap

Muberra heeft met succes haar diploma behaald voor de opleiding Kernactiviteiten Bouw. Na de verdieping in het technische gedeelte van vergunningverlening kwam er toch de behoefte om nog meer met haar juridische kennis te doen. ‘Vanaf juli 2022 ben ik gestart in een nieuwe rol als bouwkundig juridisch adviseur.’ Hoe dat er in de praktijk uitziet? ‘Ik ontvang vanuit gemeentes vraagstukken over ingediende bezwaren bij de gemeente, beroepen bij de rechtbank of hoger beroepen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naar aanleiding hiervan stel ik een procesdossier op. Dit procesdossier omvat de volledige vergunningverlening of weigeringsprocedure, alle documentatie die gerelateerd is aan het genomen besluit, en de onderzoeksrapporten die zijn uitgevoerd. Al deze documenten worden samengevoegd en binnen de gestelde deadline aangeleverd bij de desbetreffende organisatie.

“Kortom, mijn functie is zeer veelzijdig als schakel tussen de gemeentes, de rechtbank, Raad van State, advocaten en andere belanghebbenden.”

Juridische kennis

Verdediging en Vertegenwoordiging

Naast het samenstellen van dit procesdossier, is Muberra ook verantwoordelijk voor het opstellen van een verweerschrift of beroepschrift. ‘Het verweerschrift gebruik ik bij de bezwarenschriftencommissie, terwijl ik het beroepschrift gebruik met een beroep bij de rechtbank of een hoger beroep bij de Raad van State. Het verweerschrift of beroepschrift zijn een schriftelijke uiteenzetting waarin ik argumenten presenteer die betrekking hebben op de beslissing om al dan niet een vergunning toe te kennen of te verlenen. Daarnaast neem ik actief deel aan hoorzittingen, waar ik optreed als vertegenwoordiger van de gemeente en het genomen besluit met betrekking tot de ingediende vergunningaanvraag verdedig.’

Kortom, mijn functie is zeer veelzijdig als schakel tussen de gemeentes, de rechtbank, Raad van State, advocaten en andere belanghebbenden. Elke werkdag ziet er anders uit, wat resulteert in uitdagingen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Iedere werkdag ziet er anders uit. Dit zorgt ervoor dat ik mezelf inhoudelijk blijf prikkelen en veel voldoening uit mijn werk haal.’

Toegevoegde waarde

Wat het werken bij Omgevingsdienst Nederland voor Muberra van toegevoegde waarde maakt? ‘Binnen de hechte gemeenschap van vakspecialisten bij ODN, is er een cultuur van samenwerking en kennisuitwisseling. Dit in combinatie met de wisselende werkzaamheden voor diverse opdrachtgevers heeft ervoor gezorgd dat ik in korte tijd veel nieuwe kennis en inzichten opgedaan heb. Je leert ontzettend veel vakspecialisten kennen op korte termijn en er is altijd ruimte om te brainstormen met collega’s over complexe dossiers. Daarnaast heb je veel eigen regie over je loopbaan wat stimulerend werkt om jezelf vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen.’

Ook een opleiding Bouw volgen?

Wij voorzien professionals in het fysieke domein van dé kennis en kunde middels onze praktijkgerichte bouw trainingen en opleidingen. Zo bereiden we gemeenten en omgevingsdiensten voor op de toekomstige wetgeving, ongeacht eventueel uitstel.

Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden wat betreft incompany en/of maatwerkopleidingstrajecten contact op met Monique ten Thije

Direct contact
Monique ten Thije
Monique ten Thije Opleidingsmanager

Lees verder

Algemeen
5 december 2023

De impact van de BOPA na 1 januari 2024

Het lijkt nu echt te gaan gebeuren: 1 januari 2024 treedt de langverwachte, en vaak uitgestelde, Omgevingswet in werking. Vanaf dan zal uw gemeente automatisch een omgevingsplan hebben in plaats van ...

Ruimtelijke ontwikkeling
20 november 2023

In gesprek met Donny over RO-principeverzoeken

Omgevingsdienst Nederland vervult een essentiële rol in het bieden van kennis en capaciteit voor gemeenten. Onze collega Donny, werkzaam als adviseur ruimtelijke ontwikkeling, richt zich vanuit zijn...

Algemeen
16 oktober 2023

Terugblik BWT Congres 2023

Donderdag 21 september kwamen vele Omgevingsdienst Nederland collega’s samen in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch voor onze jaarlijkse themabijeenkomst....

guid ?> guid ?>