Expertises

Vergunningverlening industrieel

Milieu

Vergunningverlening industrieel

We beoordelen of de aanvraag voor het verlenen van een vergunning conform de geldende normen, richtlijnen en uw beleid is. Vervolgens maken we een considerans en stellen een voorschriftenpakket (op basis van uw LRSO) samen. Op basis hiervan nemen we een besluit op en verzorgen we de gehele administratieve afhandeling. U wordt hiermee volledig ontzorgd en bent gegarandeerd van een goed advies, juiste vergunning, goede dossiervorming en/of een uitstekende administratieve afhandeling.

Onze industriële vergunningverleners hebben een basisopleiding en zijn vanuit daar verder gespecialiseerd. Door continue bijscholen, vakgroep interventies met collega’s en het dagelijks op de werkvloer sparren over casussen blijven onze medewerkers op de hoogte van best beschikbare technieken en de praktische invulling. Samen met hun vakspecialisten op het gebied van externe veiligheid, brandpreventie, akoestiek, luchtkwaliteit, enz. zorgen zij voor een integrale benadering van de aanvraag. U bent hiermee gegarandeerd van de beste aanvliegroute voor de milieuvergunningen.

Daarom kiest u voor Omgevingsdienst Nederland

Ontzorging in uw belangrijkste processen

Kennis en capaciteit voor uw vraagstuk, ook op afstand

Landelijke dekkingsgraad

Heldere communicatie

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Vul het contactformulier in. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact opnemen met u.

Neem contact op met Lilo