Opleidingen

Opleiding Kernactiviteiten Milieu

Opleiding Kernactiviteiten Milieu (OK Milieu)

De Opleiding Kernactiviteiten Milieu bestaat uit een Basis- en Specialisatieopleiding en is opgezet om jou als startende medewerker in een periode van één jaar volledig vakbekwaam te maken. Na het afronden van de Basisopleiding ben jij voldoende in staat om zelfstandig een milieucontrole uit te voeren dan wel een vergunning te verlenen, gesprekspartner te zijn voor de ondernemer en kennis toe te passen van de wet- en regelgeving. Na de Basisopleiding doe je eerst minimaal drie maanden meer ervaring op in de praktijk, om daarna door te stromen in de Specialisatieopleiding, waar naast technisch inhoudelijke modules ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van jouw soft-skills. Het opleidingsprogramma voldoet aan de criteria met betrekking tot de aanvullende opleidingen en kennis zoals gesteld in de KwaliteitsCriteria VTH 2.3

Werkwijze OK Milieu

Het lesprogramma van de Basisopleiding bestaat uit 7 lesdagen en een E-learning. Tijdens deze lesdagen komen 8 modules (onderwerpen) aan bod, gevolgd door het examen. Bij de Specialisatieopleiding wordt naast gezamenlijke modules een uitsplitsing gemaakt in modules die, afhankelijk van zowel de functies vergunningverlener en toezichthouder als de vakgebieden industrieel en agrarisch, afzonderlijk worden aangeboden. Beide opleidingen worden afgesloten met een examen. Als je het examen niet haalt, is er een mogelijkheid voor een her-examen. De kosten van een herexamen bedragen € 595,- exclusief btw.

Bij het ontwikkelen van de OK Milieu is gebruik gemaakt van de Jennings methode (70:20:10 model). Volgens Jennings leer je 70% van je kennis door het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden, 20% door mee te lopen met een senior collega en 10% door deel te nemen aan trainingen en opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding is het dan ook van belang dat je werkzaam bent in het vakgebied, zodat je kennis direct zelfstandig toe kan passen. Per module worden de leerbehoeftes vooraf geïnventariseerd door middel van een digitale enquête. Tijdens de modules ontstaat een directe koppeling met de praktijk (werkveld) door het gebruik van praktijkcasussen die zoveel mogelijk door jou als deelnemer worden ingebracht. Hierdoor sluit de lesstof aan bij jouw niveau en is de lesstof herkenbaar en praktijkgericht.

Van de Opleiding Kernactiviteiten Milieu zijn zowel de Basis- als Specialisatieopleiding separaat van elkaar en zelfs modulair te volgen.

Optioneel: EVP (ervaringsprofiel) traject

Gedurende de specialisatieopleiding (dus na afronding van de basisopleiding) heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een EVP-traject. Hierin ontwikkel je een ervaringsprofiel (EVP), waarmee je via een portfolio aantoont in hoeverre je beschikt over werkervaring, frequentie, basisopleidingen en aanvullende kennis die tot je deskundigheidsgebied behoren. Dit portfolio wordt door het KennisCentrum VTH BV getoetst. Werkgevers kunnen zo jouw kennis en vaardigheden gerichter inzetten binnen de organisatie en zelf krijg je meer inzicht in je eigen kunnen en mogelijkheden op het gebied van je loopbaan. EVP trajecten van het KennisCentrum worden uitgevoerd op basis van de Branchestandaard VTH KwaliteitsCriteria. Deze criteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) in het omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit te borgen. De geldigheid van de bevindingen in de rapportage die over jou wordt opgesteld is 3 jaar geldig. De kosten voor het EVP traject bedragen € 595,-.

Wil je je aanmelden voor het EVP-traject? Schrijf je dan na het volgen van de basisopleiding eerst in voor de specialisatieopleiding en schrijf je daarna los in voor het EVP-traject. Dit doe je via hetzelfde inschrijfformulier, kies voor het volgen van specifieke modules en vink de betreffende module aan

Wat zijn de instroomeisen voor de OK Milieu?

De OK Milieu is opgezet voor schoolverlaters (met een milieu-gerelateerde opleiding op mbo bol-4, hbo en/of wo-niveau), zij-instromers en herintreders. Om ervoor te zorgen dat de lesstof direct toegepast wordt en daarmee ook beter herkenbaar is voor de deelnemers is het noodzakelijk dat de deelnemer werkzaam is in het vakgebied.

Docenten en trainers

Voor de OK Milieu zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen zelf uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee jij in de praktijk te maken krijgt.

Prijzen

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 6.075,00 exclusief BTW.

Lesprogramma

De Opleiding Kernactiviteiten Milieu bestaat uit een basisopleiding Milieu en een Specialisatieopleiding Milieu. Beide opleidingen hebben verschillende modules, die ook los te volgen zijn. Klik voor meer informatie over de modules van zowel de Specialisatieopleiding Milieu als de basisopleiding Milieu op de betreffende onderstaande module:

Modules van basisopleiding Milieu

Wetgeving algemeen (Omgevingswet / Wet milieubeheer)
Milieubelastende Activiteiten
Geluid – akoestiek
Bodembeschermende maatregelen (bb-cvm)
PGS 15
Afvalstoffen
Stook- en koelinstallaties
PGS 19 en 30

Na de Basisopleiding dienen de deelnemers een keuze te maken uit de functies vergunningverlener en toezichthouder en de vakgebieden industrieel en agrarisch. Per specialisatie zijn meerdere modules samengesteld om de specifieke kennis voor de branche te optimaliseren.

Voor meer informatie en om je in te schrijven voor de gehele Basisopleiding Milieu klik hier.

Modules van Specialisatie opleiding Milieu:
Vergunningverlener Agrarisch Vergunningverlener industrieel Toezichthouder agrarisch Toezichthouder industrieel
Afvalwater

X

X X

X

Basis agrarisch

X

X

Energie toezicht

X

Administratief toezicht

X

Maatwerkvoorschriften

X

X

Wet natuurbescherming (WNB)

X

X

Politieke sensitiviteit

X

X

X

X

Communicatie

X

X

X

X

Industriële geur

X

X

Besluit emissiearme huisvesting (Beh)

X

X

Luchtkwaliteit agrarisch (ISL3a)

X

Wav WGV

X

Assertiviteit/omgaan met agressie

X

X

X

X

Luchtwassers

X

X

Stalsystemen

X

X

Externe veiligheid

X

X

Considerans schrijven

X

X

Industrieel geluid

X

X


Voor meer informatie en om je in te schrijven voor de gehele Specialisatieopleiding Milieu klik hier.

Kwaliteitscriteria 2.3 & Opleiding Kernactiviteiten Milieu

Alle trainingen en opleidingen van Omgevingsdienst Nederland voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.3. Zo ook de OK Milieu, want deze is opgezet op basis van de eisen hieruit. De modules sluiten aan bij meerdere van de in de kwaliteitscriteria 2.3 genoemde aanvullende opleidingen. De OK Milieu sluit tevens aan bij de module specialistische opleiding handhaving milieuwetgeving. Afhankelijk van het onderwerp is een training in te delen als aanvullende training/opleiding, aanvullende kennis, her- en bijscholing en/of permanente educatie.

Locatie

De reguliere Opleiding Kernactiviteiten Milieu wordt gegeven vanuit de vestiging van Omgevingsdienst Nederland te Eindhoven. Online deelname aan deze opleiding is tevens mogelijk. We kunnen de OK Milieu ook in de vorm van een in-company traineeship bij jou op locatie verzorgen.

Meer over de opleiding Kernactiviteiten Milieu?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze opleiding ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres: opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijfformulier opleiding Kernactiviteiten Milieu

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Vragen over de Opleiding Kernactiviteiten Milieu?

 

Neem contact op met Monique, Medewerker Opleiden & Ontwikkelen via 06 06 27 28 70 01 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl
Of neem contact op met onze vestiging in Eindhoven!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!