Opleidingen

Stook- en Koelinstallaties

De module Stook- en Koelinstallaties is onderdeel van de Basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Veel bedrijven hebben binnen de inrichting één of meerdere stook- en koelinstallaties staan. Voor deze verschillende installaties gelden andere keuringsverplichtingen en emissie-eisen. Voor vergunningverleners is het van belang te weten óf en wat er in een vergunning opgenomen dient te worden. Voor toezichthouders is het belangrijk te weten waar bij een controle op gelet dient te worden en hoe een keuring plaatsvindt. Tijdens deze module wordt op deze aspecten ingegaan.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) beschik jij over een brede kennis van stook- en koelinstallaties en ben jij zelfstandig in staat om:

  • De verschillende soorten stookinstallaties te herkennen;
  • Te herkennen wanneer en hoe vaak keuringen plaats dienen te vinden aan installaties;
  • De verschillende typen koelinstallaties en koudemiddelen te herkennen;
  • De emissie-eisen die gelden voor de verschillende soorten installaties te vinden en toe te passen.
Doelgroep:

De module Stook- en Koelinstallaties is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van stook- en koelinstallaties.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo en/of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Stook- en Koelinstallaties” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in de module Stook- en Koelinstallaties?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!