Opleidingen

Basisopleiding Milieu

Als startende vergunningverlener of toezichthouder milieu moet je op de hoogte zijn van de milieuwetgeving, welke veelvuldig aan verandering onderhevig is. Zo hebben we nu natuurlijk te maken met de Omgevingswet. Om een je hierbij te ondersteunen en een vliegende start te maken bij je nieuwe baan als vergunningverlener of toezichthouder milieu hebben we speciaal voor jou een basisopleiding Milieu ontwikkeld.

Basisopleiding Milieu

De Basisopleiding Milieu maakt onderdeel uit van de OK Milieu en bestaat uit 8 lesdagen waarin verschillende belangrijke basisonderwerpen aan bod komen, gevolgd door het examen. Naast kennis en inzicht in de milieuwetgeving komen hierbij ook de systematiek van vergunningverlening dan wel het houden van toezicht en inzicht in de milieubelasting van een bedrijf aan bod. Na afronden van de Basisopleiding heb je voldoende bagage gekregen om jouw nieuwe rol met bijbehorende taken goed uit te kunnen voeren. Zo ben jij bijvoorbeeld voldoende in staat om zelfstandig een milieucontrole uit te voeren dan wel een melding te beoordelen, gesprekspartner te zijn voor de ondernemer en kennis toe te passen van de wet- en regelgeving.

Naast de Omgevingswet wordt tijdens deze opleiding ook aandacht besteed aan de Wet milieubeheer, aanhakende wet- en regelgeving en het overgangsrecht.

Bij deze opleiding wordt, net als bij onze andere opleidingen, gebruik gemaakt van de Jennings methode (70:20:10 model). Volgens Jennings leer je 70% van je kennis door het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden, 20% door mee te lopen met een senior collega en 10% door deel te nemen aan trainingen en opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding is het dan ook van belang dat je werkzaam bent in het vakgebied, zodat je kennis direct zelfstandig toe kan passen. Per module worden de leerbehoeftes vooraf geïnventariseerd door middel van een digitale enquête. Tijdens de modules ontstaat een directe koppeling met de praktijk (werkveld) door het gebruik van praktijkcasussen die zoveel mogelijk door jou als deelnemer worden ingebracht. Hierdoor sluit de lesstof aan bij jouw niveau en is de lesstof herkenbaar en praktijkgericht.

OK Milieu

Na de Basisopleiding doe je eerst minimaal drie maanden meer ervaring op in de praktijk, om daarna eventueel door te stromen in de Specialisatieopleiding, waar naast technisch inhoudelijke modules ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van jouw soft-skills. Het opleidingsprogramma de OK Milieu voldoet aan de criteria met betrekking tot de aanvullende opleidingen en aanvullende kennis zoals gesteld in de KwaliteitsCriteria VTH 2.3. Bij de Specialisatieopleiding wordt naast gezamenlijke modules een uitsplitsing gemaakt in modules die, afhankelijk van zowel de functies vergunningverlener en toezichthouder als de vakgebieden industrieel en agrarisch, afzonderlijk worden aangeboden. Ook deze opleiding wordt afgesloten met een examen.

Traineeship Milieu

Je kunt de OK Milieu ook volgen als onderdeel van een traineeship. Dan wordt je, naast het volgen van de basisopleiding milieu en de specialisatieopleiding milieu, persoonlijk begeleid door een ervaren collega en wordt er met elkaar meegedacht over milieu vraagstukken. Wil jij graag het traineeship milieu volgen? Bekijk hier meer.

Wat zijn de instroomeisen voor de basisopleiding Milieu

De Basisopleiding milieu is opgezet voor schoolverlaters (met een milieu gerelateerde opleiding op mbo- en hbo-niveau), zij-instromers en herintreders. Om ervoor te zorgen dat de lesstof direct toegepast wordt en daarmee ook beter herkenbaar is voor de deelnemers is zeer wenselijk dat de deelnemer werkzaam is in het vakgebied.

Docenten en trainers

Voor de OK Milieu zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen zelf uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee jij in de praktijk te maken krijgt.

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 2.875,00 exclusief BTW

Lesprogramma

Klik voor meer informatie over de modules van de Basisopleiding Milieu op onderstaande modules. Alle modules zijn ook modulair te volgen.

Modules van basisopleiding Milieu:

Wetgeving algemeen (Omgevingswet / Wet milieubeheer)
Milieubelastende Activiteiten
Geluid – akoestiek
Bodembeschermende maatregelen (bb-cvm)
PGS 15
Afvalstoffen
Stook- en koelinstallaties
PGS 19 en opslag Olietanks

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!