Opleidingen

Basisopleiding Milieu

Basisopleiding Milieu

De Basisopleiding Milieu maakt onderdeel uit van de OK Milieu. Het lesprogramma van de Basisopleiding bestaat uit 7 lesdagen en een E-learning over het Activiteitenbesluit. Tijdens deze lesdagen komen 8 modules (onderwerpen) aan bod, gevolgd door het examen. Na afronden van de Basisopleiding ben jij voldoende in staat om zelfstandig een milieucontrole uit te voeren dan wel een vergunning te verlenen, gesprekspartner te zijn voor de ondernemer en kennis toe te passen van de wet- en regelgeving.

Bij deze opleiding wordt, net als bij onze andere opleidingen, gebruik gemaakt van de Jennings methode (70:20:10 model). Volgens Jennings leer je 70% van je kennis door het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden, 20% door mee te lopen met een senior collega en 10% door deel te nemen aan trainingen en opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding is het dan ook van belang dat je werkzaam bent in het vakgebied, zodat je kennis direct zelfstandig toe kan passen. Per module worden de leerbehoeftes vooraf geïnventariseerd door middel van een digitale enquête. Tijdens de modules ontstaat een directe koppeling met de praktijk (werkveld) door het gebruik van praktijkcasussen die zoveel mogelijk door jou als deelnemer worden ingebracht. Hierdoor sluit de lesstof aan bij jouw niveau en is de lesstof herkenbaar en praktijkgericht.

Wat zijn de instroomeisen voor de basisopleiding Milieu

De OK Milieu is opgezet voor schoolverlaters (met een milieu gerelateerde opleiding op mbo- en hbo-niveau), zij-instromers en herintreders. Om ervoor te zorgen dat de lesstof direct toegepast wordt en daarmee ook beter herkenbaar is voor de deelnemers is het noodzakelijk dat de deelnemer werkzaam is in het vakgebied.

Docenten en trainers

Voor de OK Milieu zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen zelf uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee jij in de praktijk te maken krijgt.

Lesprogramma

Klik voor meer informatie over de modules van de Basisopleiding Milieu op onderstaande modules. Ale modules zijn ook modulair te volgen:

Na de Basisopleiding doe je eerst minimaal drie maanden meer ervaring op in de praktijk, om daarna eventueel door te stromen in de Specialisatieopleiding, waar naast technisch inhoudelijke modules ook wordt ingegaan op de ontwikkeling van jouw soft-skills. Het opleidingsprogramma de OK Milieu voldoet aan de criteria met betrekking tot de aanvullende opleidingen en aanvullende kennis zoals gesteld in de KwaliteitsCriteria VTH 2.2. Bij de Specialisatieopleiding wordt naast gezamenlijke modules een uitsplitsing gemaakt in modules die, afhankelijk van zowel de functies vergunningverlener en toezichthouder als de vakgebieden industrieel en agrarisch, afzonderlijk worden aangeboden. Ook deze opleiding wordt afgesloten met een examen.

Modules van basisopleiding Milieu:

Wetgeving algemeen
Activiteitenbesluit
Geluid – akoestiek
NRB
PGS 15
Afvalstoffen
Stook- en koelinstallaties
PGS 19 en 30

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens