Opleidingen

Bodembeschermende maatregelen

Deze module Bodembeschermende maatregelen is onderdeel van onze Basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Bedrijven in Nederland gebruiken veel verschillende stoffen. Veruit de meeste van deze stoffen horen niet in de bodem thuis. Bij bedrijfsmatige activiteiten, waarbij het risico bestaat dat deze stoffen in de bodem terechtkomen, moet een bedrijf zijn bodem beschermen tegen die stoffen. Het document Bodembescherming – combinatie van voorzieningen en maatregelen (bb-cvm) beschrijft of en zo ja, hoe een bedrijf dit moet doen. Tijdens deze module leer je hoe je het doelvoorschrift ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ vertaalt naar voorzieningen en de vereisten hiervoor.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) beschik jij over een brede kennis van bodembeschermende maatregelen en ben jij zelfstandig in staat om:

  • Te beoordelen welke activiteiten een verhoogd bodemriscio hebben;
  • Een selectie van adequate combinaties van voorzieningen en maatregelen (cvm) te treffen;
  • Het stappenplan voor het nemen van de juiste bodembeschermende voorzieningen te doorlopen en toe te passen.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 325,- exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding Milieu. Zie ook de gehele OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van de Bodembeschermende maatregelen.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo en/of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Bodembeschermende maatregelen” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!