Opleidingen

Afvalstoffen

De module afvalstoffen is onderdeel van de Basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Vrijwel binnen iedere inrichting komt afval vrij, maar wanneer is iets een afvalstof en wanneer wordt een afvalstof weer een grondstof? Hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar met betrekking tot afvalstoffen? Hoe werkt de Eural?  Hoe moet je (gevaarlijke) afvalstoffen vervoeren, opslaan en aanleveren?  Wat is een erkende inzamelaar en hoe herken je die. Ook wordt ZZS in afval steeds belangrijker, zeker door de wijziging (registratieverplichting)  in het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Deze module geeft je de antwoorden op al deze vragen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) beschik jij over een brede kennis van afvalstoffen en ben jij zelfstandig in staat om:

  • Verschillende soorten afvalstoffen te herkennen;
  • Te beoordelen wanneer iets een (gevaarlijke) afvalstof is;
  • De juiste wetgeving omtrent het beheer van afvalstoffen raad te plegen.
Doelgroep:

De module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van afvalstoffen.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo en/of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Afvalstoffen” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!