Opleidingen

Wetgeving algemeen (Omgevingswet / Wet milieubeheer)

Deze module wetgeving algemeen is onderdeel van de basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In het vakgebied van toezichthouder en vergunningverlener heb je veel te maken met wetgeving en de onderlinge relaties tussen verschillende wetten en regelgeving. Een complex geheel waar middels deze module een heldere kijk op gegeven wordt. Er wordt een algemeen beeld gegeven van het omgevingsrecht, waarbij globaal ingegaan wordt op wat de wetgeving voor jou als toezichthouder of vergunningverlener betekent zodat je de wet in de praktijk toe kunt passen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen) beschik jij over een brede kennis van wet- en regelgeving en weet je hoe de diverse compartimenten van de verschillende wetten in elkaar overlopen/met elkaar te maken hebben. Verder ben jij zelfstandig in staat om:

  • De verschillende soorten wetgeving te benoemen;
  • Te herkennen wanneer welke wetgeving van toepassing is;
  • De vergunningplicht op basis van de Omgevingswet toe te lichten en deze toe te passen op een casus.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de algemene wet- en regelgeving.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu en/of technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Wetgeving algemeen” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!