Opleidingen

Milieubelastende activiteiten

De module Milieubelastende activiteiten is onderdeel van onze Basisopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

In de Omgevingswet wordt gesproken over milieubelastende activiteiten. Wat zijn milieubelastende activiteiten en welke milieubelastende activiteiten zijn vergunningplichtig of meldingsplichtig? Wat is het verschil tussen bedrijfstak overstijgende activiteiten, complexe bedrijven (waarvoor de provincie het bevoegd gezag is) en branche gerelateerde activiteiten? Tijdens deze module wordt uitgebreid ingegaan op deze vragen.

Daarnaast komen ook vragen aan bod als: Welke milieubelastende activiteiten staan in het BAL en welke milieubelastende activiteiten staan in de bruidsschat. Welke gegevens dienen er voor een aanvraag of melding te worden ingediend. Hoe moet de zogenaamde ‘richtingaanwijzer” worden gehanteerd? Deze module bestaat uit een E-learning waarin de theorie wordt behandeld en 3 opleidingsdagdelen waarbij de theorie aan de hand van praktische casuïstiek wordt behandeld.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module en bijbehorende E-learning (en met goed gevolg afronden van het examen) beschik jij over een brede kennis van milieubelastende activiteiten en ben jij zelfstandig in staat om:

  • Aan te geven welke milieubelastende activiteiten vergunningplichtig of meldingsplichtig zijn;
  • Aan te geven welke regels er op een milieubelastende activiteit van toepassing zijn;
  • Aan te geven of de milieubelastende activiteit in het Bal of in de Bruidsschat staat vermeld;
  • Aan te geven of het opstellen van maatwerkvoorschriften voor een milieubelastende activiteit mogelijk is;
  • Invulling te geven aan de specifieke zorgplicht;
  • Vast te stellen of het overgangsrecht van toepassing is;
  • Het verschil te duiden tussen meldplicht en informatieplicht.
Kosten:

De kosten voor deze module inclusief de E-learning bedragen € 750,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding Milieu. Zie ook de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van het Activiteitenbesluit.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu en/of technisch gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo en/of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Basisopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Milieubelastende activiteiten” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!