Klantportaal  |  Leerplatform

Luchtwassers

Milieu en natuur
Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu
€450,-

Deze module is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze module behandelt de hedendaagse praktijk van luchtwassers. Door middel van veel voorbeelden en beeldmateriaal uit de praktijk wordt ingegaan op de alledaagse uitdagingen die jij als vergunningverlener of toezichthouder agrarisch tegenkomt tijdens je werkzaamheden.

Module:
Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wettelijk kader m.b.t. luchtwassers;
  • Type luchtwassers, werking en onderhoud/gedragsvoorschriften bij agrarische bedrijven (welke verschillen zitten er tussen luchtwassers en hoe werken deze? Wat is het verschil in onderhoud en hoe ermee om te gaan?);
  • Controle van luchtwassers (wie, wat en hoe);
  • Casuïstiek uit de praktijk (herkennen, waarnemen en beoordelen aan de hand van praktijksituaties, foto’s en praktijkvoorbeelden).

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module:

  1. Ben je op de hoogte van de basiskennis m.b.t. luchtwassers en ken je de type luchtwassers, hun werking en onderhouds/gedragsvoorschriften;
  2. Ken je de basis omtrent controle van luchtwassers
  3. Heb je aan de hand van casuïstiek uit de praktijk geleerd luchtwassers te herkennen, waarnemen en beoordelen

Kosten:
De kosten voor deze module bedragen € 450,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu.

Instroomeisen:
Deelnemers hebben minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat deelnemers al actief zijn in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training toegepast wordt door de deelnemer. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat deelnemers de lesstof eenvoudiger tot zich nemen.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Diploma:
De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Luchtwassers” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:           7 februari 2022
Tijd:                 14.00 – 20.30 uur
Locatie:          Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven.
Deze module kan ook online worden gevolgd.

Interesse in deze module?
Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijfformulier

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Voorwaarden

Persoonlijke gegevens