Opleidingen

Module Luchtwassers

Deze module is onderdeel van onze Specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Deze module behandelt de hedendaagse praktijk van luchtwassers. Door middel van veel voorbeelden en beeldmateriaal uit de praktijk wordt ingegaan op de alledaagse uitdagingen die jij als vergunningverlener of toezichthouder agrarisch tegenkomt tijdens je werkzaamheden.

Module luchtwassers:

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wettelijk kader m.b.t. luchtwassers;
  • Type luchtwassers, werking en onderhoud/gedragsvoorschriften bij agrarische bedrijven (welke verschillen zitten er tussen luchtwassers en hoe werken deze? Wat is het verschil in onderhoud en hoe ermee om te gaan?);
  • Controle van luchtwassers (wie, wat en hoe);
  • Data-loggen en laatste (technische) ontwikkelingen;
  • Casuïstiek uit de praktijk (herkennen, waarnemen en beoordelen aan de hand van praktijksituaties, foto’s en praktijkvoorbeelden).
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Ben je op de hoogte van de basiskennis m.b.t. luchtwassers en ken je de type luchtwassers, hun werking en onderhouds/gedragsvoorschriften;
  • Ken je de basis omtrent controle van luchtwassers
  • Heb je inzicht en basiskennis m.b.t. dimensioneringsplannen, opleveringscertificaten en dataloggen
  • Heb je aan de hand van casuïstiek uit de praktijk geleerd luchtwassers te herkennen, waarnemen en beoordelen
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in de module luchtwassers?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijfformulier

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!