Klantportaal   |  Leerplatform

Specialisatieopleiding Milieu

Opleiding

Specialisatieopleiding Milieu

De Specialisatieopleiding Milieu maakt onderdeel uit van de OK Milieu. Bij de Specialisatieopleiding wordt naast gezamenlijke modules een uitsplitsing gemaakt in modules die, afhankelijk van zowel de functies vergunningverlener en toezichthouder als de vakgebieden industrieel en agrarisch, afzonderlijk worden aangeboden. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bij deze opleiding wordt, net als bij onze andere opleidingen, gebruik gemaakt van de Jennings methode (70:20:10 model). Volgens Jennings leer je 70% van je kennis door het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden, 20% door mee te lopen met een senior collega en 10% door deel te nemen aan trainingen en opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding is het dan ook van belang dat je werkzaam bent in het vakgebied, zodat je kennis direct zelfstandig toe kan passen. Per module worden de leerbehoeftes vooraf geïnventariseerd door middel van een digitale enquête. Tijdens de modules ontstaat een directe koppeling met de praktijk (werkveld) door het gebruik van praktijkcasussen die zoveel mogelijk door jou als deelnemer worden ingebracht. Hierdoor sluit de lesstof aan bij jouw niveau en is de lesstof herkenbaar en praktijkgericht.

Wat zijn de instroomeisen voor de OK Milieu?

De OK Milieu is opgezet voor schoolverlaters (met een milieu gerelateerde opleiding op mbo- en hbo-niveau), zij-instromers en herintreders. Om ervoor te zorgen dat de lesstof direct toegepast wordt en daarmee ook beter herkenbaar is voor de deelnemers is het noodzakelijk dat de deelnemer werkzaam is in het vakgebied.

Docenten en trainers

Voor de OK Milieu zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen zelf uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee jij in de praktijk te maken krijgt.

Lesprogramma

Klik voor meer informatie over de modules van de Specialisatieopleiding Milieu op onderstaande modules. Alle modules zijn ook modulair te volgen:

Modules van Specialisatie opleiding Milieu: Vergunningverlener Agrarisch Vergunningverlener industrieel Toezichthouder agrarisch Toezichthouder industrieel
Afvalwater

X

X X

X

Basis agrarisch

X

X

Energie toezicht

X

Administratief toezicht

X

Maatwerkvoorschriften

X

X

Wet natuurbescherming (WNB)

X

X

Politieke sensitiviteit

X

X

X

X

Adviseren denken

X

X

X

X

Industriële geur

X

X

Besluit emissiearme huisvesting (Beh)

X

X

Luchtkwaliteit agrarisch (ISL3a)

X

Wav WGV

X

Assertiviteit/omgaan met agressie

X

X

X

X

Luchtwassers

X

X

Stalsystemen

X

X

Externe veiligheid

X

X

Considerans schrijven

X

X

Industrieel geluid

X

X

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Whitepaper Omgevingswet

De uitgestelde Omgevingswet is een hot topic. Ben jij klaar voor de komst van de nieuwe wet? Download onze whitepaper en start vandaag nog!