Opleidingen

Specialisatieopleiding Milieu

Specialisatieopleiding Milieu

De Specialisatieopleiding Milieu maakt onderdeel uit van de OK Milieu. Bij de Specialisatieopleiding wordt naast gezamenlijke modules een uitsplitsing gemaakt in modules die, afhankelijk van zowel de functies vergunningverlener en toezichthouder als de vakgebieden industrieel en agrarisch, afzonderlijk worden aangeboden. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Bij deze opleiding wordt, net als bij onze andere opleidingen, gebruik gemaakt van de Jennings methode (70:20:10 model). Volgens Jennings leer je 70% van je kennis door het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden, 20% door mee te lopen met een senior collega en 10% door deel te nemen aan trainingen en opleidingen. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding is het dan ook van belang dat je werkzaam bent in het vakgebied, zodat je kennis direct zelfstandig toe kan passen. Per module worden de leerbehoeftes vooraf geïnventariseerd door middel van een digitale enquête. Tijdens de modules ontstaat een directe koppeling met de praktijk (werkveld) door het gebruik van praktijkcasussen die zoveel mogelijk door jou als deelnemer worden ingebracht. Hierdoor sluit de lesstof aan bij jouw niveau en is de lesstof herkenbaar en praktijkgericht.

Wat zijn de instroomeisen voor de Specialisatieopleiding milieu?

De Specialisatieopleiding Milieu is opgezet voor schoolverlaters (met een milieu gerelateerde opleiding op mbo- en hbo-niveau), zij-instromers en herintreders. Om ervoor te zorgen dat de lesstof direct toegepast wordt en daarmee ook beter herkenbaar is voor de deelnemers is het noodzakelijk dat de deelnemer werkzaam is in het vakgebied.

Docenten en trainers

Voor de Specialisatieopleiding Milieu zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen zelf uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee jij in de praktijk te maken krijgt.

Optioneel: EVP (ervaringsprofiel) traject

Gedurende de specialisatieopleiding heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een EVP-traject. Hierin ontwikkel je een ervaringsprofiel (EVP), waarmee je via een portfolio aantoont in hoeverre je beschikt over werkervaring, frequentie, basisopleidingen en aanvullende kennis die tot je deskundigheidsgebied behoren. Dit portfolio wordt door het KennisCentrum VTH BV getoetst. Werkgevers kunnen zo jouw kennis en vaardigheden gerichter inzetten binnen de organisatie en zelf krijg je meer inzicht in je eigen kunnen en mogelijkheden op het gebied van je loopbaan. EVP trajecten van het KennisCentrum worden uitgevoerd op basis van de Branchestandaard VTH KwaliteitsCriteria. Deze criteria zijn bedoeld om de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (de VTH-taken) in het omgevingsrecht te professionaliseren en de kwaliteit te borgen. De geldigheid van de bevindingen in de rapportage die over jou wordt opgesteld is 3 jaar geldig. De kosten voor het EVP traject bedragen € 550,-.

Wil je je aanmelden voor het EVP-traject? Schrijf je dan eerst in voor de hele opleiding en schrijf je daarna los in voor het EVP-traject. Dit doe je via hetzelfde inschrijfformulier, kies voor het volgen van specifieke modules en vink de betreffende module aan.

Startdatum Specialisatieopleiding Milieu

Start op 27 november 2024 (Start 1x per jaar)

Lesprogramma

Klik voor meer informatie over de modules van de Specialisatieopleiding Milieu op onderstaande modules. Alle modules zijn ook modulair te volgen:

Modules van Specialisatieopleiding Milieu: Vergunningverlener Agrarisch Vergunningverlener industrieel Toezichthouder agrarisch Toezichthouder industrieel
Afvalwater

X

X X

X

Basis agrarisch

X

X

Energie toezicht X X X

X

Administratief toezicht

X

Maatwerkvoorschriften

X

X

Wet natuurbescherming (WNB)

X

X

Politieke sensitiviteit

X

X

X

X

Communicatie/adviserend denken

X

X

X

X

Industriële geur

X

X

Wet Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij basis

X

                X
Wet Ammoniak, Geur(hinder) en veehouderij basis en verdieping

X

Assertiviteit/omgaan met agressie

X

X

X

X

Luchtwassers

X

X

Stalsystemen

X

X

Externe veiligheid

X

X

Considerans schrijven

X

X

Industrieel geluid

X

X

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze opleiding ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres: opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!