Klantportaal  |  Leerplatform

Stalsystemen

Milieu en natuur
Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu
€450

Deze module is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze module behandelt de hedendaagse praktijk van verschillende stalsystemen. Door middel van veel voorbeelden en beeldmateriaal uit de praktijk wordt ingegaan op de alledaagse uitdagingen die jij als vergunningverlener of toezichthouder agrarisch tegenkomt tijdens je werkzaamheden.

Module:
Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Stallen en diercategorieën veehouderij.
  • Emissiearme technieken.
  • Stalsysteem en de stalbeschrijving (leaflet)

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module:

  1. Ben je op de hoogte van de basiskennis m.b.t. stalsystemen en weet je welke stalsytemen behoren bij de verschillende diercategorien in de veehouderij;
  2. Weet je welke emissiearme technieken hieraan ten grondslag liggen
  3. Kun je aan de hand van tekeningen de bijbehorende leaflet(s) vinden en daarbij aangeven welke systemen zijn toegepast en op welke onderdelen het systeem kan worden beoordeeld.

Kosten:
De kosten voor deze module bedragen € 450,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met vergunningverlening en toezicht m.b.t. stalsystemen.

Instroomeisen:
Deelnemers hebben minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat deelnemers al actief zijn in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training toegepast wordt door de deelnemer. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat deelnemers de lesstof eenvoudiger tot zich nemen.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Diploma:
De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Stalsystemen” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum
:           10 februari 2022
Tijd:                 14.00 – 20.30 uur
Locatie:          Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven.
Deze module kan ook online worden gevolgd.

Interesse in deze module?
Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Voorwaarden

Persoonlijke gegevens