Opleidingen

Stalsystemen

De module stalsystemen is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Deze module behandelt de emissiearme stalsystemen en nageschakelde technieken om emissies te reduceren. Je leert waarop de werking van de systemen is gebaseerd en waar in de praktijk fouten worden gemaakt. Door middel van voorbeelden en beeldmateriaal uit de praktijk wordt ingegaan op de alledaagse uitdagingen die jij als vergunningverlener of toezichthouder agrarisch tegenkomt tijdens je werkzaamheden.

Module:

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Emissiearme stallen.
  • Stalbeschrijving (leaflets) en technische informatiedocumenten.
  • Fijnstof reductietechnnieken
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Ben je op de hoogte van de basiskennis m.b.t. stalsystemen en reductietechnieken;
  • Weet je welke werkingsprincipes hieraan ten grondslag liggen;
  • Kun je een tekening bij een melding of aanvraag toetsen en weet je welke details daarin moeten staan om echt toetsen mogelijk te maken;
  • Weet je waar een toezichthouder vooral op moeten letten; welke fouten gemaakt worden in de praktijk;
  • Besef je dat stalsystemen en reductietechnieken gedimensioneerd moeten worden (net als luchtwassers).
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met vergunningverlening en toezicht m.b.t. stalsystemen.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Stalsystemen” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!