Opleidingen

Module Energietoezicht

De module energietoezicht is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-vrije energievoorziening. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie. Gebruikt een bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar dan is het verplicht energiebesparende maatregelen te nemen en hierover te rapporteren.

Module energietoezicht:

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Energiebesparing in de wet- en regelgeving
  • Informatieplicht
  • Energiebesparingsplicht
  • Erkende maatregelen
  • Toezichtcontrole energiebesparing in de praktijk
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Ben je op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent energie;
  • Ken je de erkende maatregelen voor energiebesparing;
  • Weet je hoe je van voorbereiding tot rapportage een energiecontrole uitvoert.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en/of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met energietoezicht. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van energietoezicht.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4, HBO en WO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Energietoezicht” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!