Opleidingen

Politieke sensitiviteit (specialisatieopleiding Milieu)

De module Politieke sensitiviteit is onderdeel van de Specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

In het vakgebied van toezichthouder en vergunningverlener kan je te maken krijgen met bestuurlijke belangen. In een functie bij een overheidsinstantie moet je gevoel hebben voor politieke belangen en weten hoe je met deze belangen moet omgaan. Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende organisatievormen binnen de overheid zoals de gemeente en provincie. Wat zijn de rollen van het dagelijks bestuur van de verschillende organisaties, hoe verhouden de besturen zich ten opzichte van elkaar en hoe ga je als medewerker binnen een politieke organisatie om met de verschillende belangen?

Module Politieke sensitiviteit:

Na het volgen van deze module heb je een brede kennis van het dagelijks bestuur en de verschillende taken en belangen die er kunnen spelen. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden om met de verschillende belangen van het dagelijks bestuur en de leidinggevende rekening te houden. Aan de hand van de communicatiepiramide wordt inzicht verkregen in de verschillende lagen van iedere vorm van communicatie.

Meerwaarde

Na het volgen van deze module ben jij zelfstandig in staat om:

  • De verschillende posities binnen het dagelijks bestuur te benoemen;
  • De verschillende (politieke) belangen en standpunten te herkennen;
  • Correct te handelen bij verschillende belangen en standpunten;
  • Politiek sensitief te handelen wanneer dit noodzakelijk is;
  • Bij politiek belangrijke zaken de juiste afwegingen te maken;
  • De juiste informatie te delen met de verantwoordelijke/leidinggevende.
  • Effectiever te handelen in het decentrale openbaar bestuur.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met bestuurlijke belangen.

Instroomeisen:

Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO-opleiding. Werkervaring bij een overheid is niet noodzakelijk maar heeft de voorkeur.

Lesmethode:

Tijdens de module gaan wij in op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Op basis van voorbeelden (casussen) oefenen wij deze met je en bespreken wij de verschillende belangen en hoe je hier mee om moet gaan.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Politieke sensitiviteit” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!