Opleidingen

Externe veiligheid

De module Externe veiligheid is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een gezonde en veilige samenleving. Veel factoren spelen hierbij een rol. Doorgaans wordt externe veiligheid onderverdeeld in 4 clusters: ruimtelijke ordening, inrichtingen, vervoer en overig. In deze module wordt ingegaan op het cluster ‘inrichtingen’. Wat komt er kijken bij externe veiligheid? Waar dien je als vergunningverlener aan te toetsen en waar houd je als toezichthouder rekening mee bij een controle?

Module:

Deze module gaat in op:

  • Begrippen en termen omtrent externe veiligheid;
  • Wat zijn risico’s, kansen en effecten in termen van externe veiligheid;
  • Het wettelijke kader van externe veiligheid.
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module weet je:

  • Wat externe veiligheid is;
  • Hoe je risico’s kan berekenen;
  • Welke wet- en regelgeving van belang is.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van externe veiligheid.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Externe veiligheid” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!