Opleidingen

Afvalwater

De module afvalwater is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Bijna alle bedrijven maken gebruik van water in de vorm van leidingwater, grondwater, oppervlakte- en hemelwater. Al deze waterstromen worden op een bepaald moment een vorm van afvalwater en dan krijg jij er als vergunningverlener of toezichthouder mee te maken tijdens je werkzaamheden.

Module afvalwater:

Deze module gaat in op de wet- en regelgeving m.b.t. afvalwater. Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijke lozingsroutes, de ABM en wanneer je het moet toepassen. Op een zeer praktische wijze leer je alle benodigde informatie te vinden en beoordelen. Met casuïstiek ga je hiermee zelf aan de slag. Tijdens deze module wordt tevens ingegaan op afvalwater binnen de Omgevingswet.

Meerwaarde:

Na het volgen van de module afvalwater:

  1. Weet je de samenhang tussen de verschillende wetgeving te herkennen;
  2. Weet je wat het ABM is en wanneer je het moet toepassen;
  3. Heb je geleerd waar je alle informatie kunt vinden en weet je deze informatie te gebruiken bij jouw taken als vergunningverlener of toezichthouder;
  4. Weet je wat er m.b.t. afvalwater gaat veranderen in de nieuwe omgevingswet.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van afvalwater.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Afvalwater” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Let op: Voor vergunningverleners is de module van 24 maart van toepassing, ben je toezichthouder, kies dan voor de module van 17 februari 2024. Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!