Klantportaal  |  Leerplatform

Afvalwater

Milieu en natuur
Keuzemodule en Specialisatie opleiding milieu
€450

Deze module is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Bijna alle bedrijven maken gebruik van water in de vorm van leidingwater, grondwater, oppervlakte- en hemelwater. Al deze waterstromen worden op een bepaald moment een vorm van afvalwater en krijg jij er als vergunningverlener of toezichthouder mee te maken tijdens je werkzaamheden.

Module:
Deze module gaat in op de wet- en regelgeving m.b.t. afvalwater. Daarnaast krijg je inzicht in de mogelijke lozingsroutes, de ABM en wanneer je het moet toepassen. Op een zeer praktische wijze leer je alle benodigde informatie te vinden en beoordelen. Met casuïstiek ga je hiermee zelf aan de slag. Tijdens deze module wordt tevens ingegaan op afvalwater binnen de Omgevingswet.

Meerwaarde:
Na het volgen van deze module:

  1. Weet je de samenhang tussen de verschillende wetgeving te herkennen;
  2. Weet je wat het ABM is en wanneer je het moet toepassen;
  3. Heb je geleerd waar je alle informatie kunt vinden en weet je deze informatie te gebruiken bij jouw taken als vergunningverlener of toezichthouder;
  4. Weet je wat er m.b.t. afvalwater gaat veranderen in de nieuwe omgevingswet.

Kosten:
De kosten voor deze module bedragen € 450,- (excl. btw). Deze module maakt onderdeel uit van de Specialisatieopleiding Milieu. Zie ook het leaflet over de OK Milieu voor meer informatie.

Doelgroep:
Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van afvalwater.

Instroomeisen:
Deelnemers hebben minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat deelnemers al actief zijn in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training toegepast wordt door de deelnemer. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat deelnemers de lesstof eenvoudiger tot zich nemen.

Lesmethode:
Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en eigen casuïstiek van de deelnemers.

Diploma:
De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Deelnemers aan de losse module “Afvalwater” ontvangen na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook in-company af te nemen.

Overige informatie:
Datum:            15 november 2021
Tijd:                  14.00 – 20.30 uur
Locatie:           Insulindelaan 111, 5642 CV Eindhoven.
Deze module kan ook online worden gevolgd.

Interesse in deze module?
Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Voorwaarden

Persoonlijke gegevens