Opleidingen

Administratief toezicht

De module administratief is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Administratief toezicht is het toezicht op en zo nodig de handhaving van alles wat betrekking heeft op administratieve voorschriften uit milieuvergunningen, algemene maatregelen van bestuur en rechtstreeks werkende regelgeving. Met andere woorden elke milieucontrole van bedrijfsregistraties en documenten.

Bij administratief toezicht gaat het om een administratieve controle op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets). Tijdens deze module wordt ingegaan op de verschillende vormen van administratief toezicht.

Module Administratief toezicht:

Tijdens deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Betekenis “administratief toezicht”
 • De plaats van het administratief toezicht in het geheel van toezicht
 • Vormen van administratief toezicht
 • Activiteitenbesluit en mogelijkheden voor administratief toezicht
 • Aanverwante wetgeving met mogelijkheden voor administratief toezicht
 • Concern- Systeemtoezicht en administratief toezicht
 • Ketentoezicht
 • Bevoegdheden en administratief toezicht
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Ben je op de hoogte van de basiskennis m.b.t. administratief toezicht en ken je de plaats van administratief toezicht in het geheel van toezicht;
 • Weet je hoe je administratief toezicht uit kunt voeren op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten;
 • Weet je wat de bevoegdheden zijn.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van administratief toezicht.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Administratief toezicht” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!