Opleidingen

Industrieel geluid

De module industrieel geluid is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Geluid is in het ruimtelijk spoor een belangrijk milieuaspect. Bijna alle functies en bestemmingen hebben er mee te maken. Sommige functies zijn veroorzaker van geluid(overlast), zoals evenementen, bedrijven en verkeer. Andere functies, zoals wonen, de gezondheidszorg en onderwijs kunnen hinder ondervinden van geluid.

Module industrieel geluid:

Deze module gaat in op industrie geluid, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Inleiding geluid (kernbegrippen)
 • DB, rekenen, meten
 • Laag Frequent Geluid (LFG);
 • Bijzondere geluiden en de toeslagen
 • Beoordeling van geluid
 • Verslaglegging
 • Akoestisch onderzoek en rapportage hiervan
 • Meet en rekenmethode HMRI 1999
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module weet je:

 • Welke aspecten komen kijken bij het meten en rekenen met geluid;
 • Hoe je eenvoudige geluidmetingen en berekeningen kan uitvoeren;
 • Hoe een akoestisch onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd wordt;
 • Waarop dien je een onderzoek te controleren
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van industrie geluid.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Industrieel geluid” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!