Opleidingen

Industriële geur

De module Industriële geur is onderdeel van onze Specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Bedrijven kunnen geuroverlast geven op de omgeving. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar woningbouw, maar ook naar andere functies. Het onderwerp geur is dan ook één van de meest voorkomende klachten van de omgeving bij industriële bedrijven. Er zijn verschillende maatregelen die bedrijven kunnen toepassen om de geur emissie vanuit activiteiten te reduceren, deze zijn te vinden in algemene regelgeving of in de vergunning. Speerpunt is dat er geen geuroverlast mag plaatsvinden.

Module Industriële geur:

Tijdens deze module worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Welke emissies kom je als toezichthouder of vergunningverlener tegen
  • Activiteiten en bijbehorende emissies
  • Gevoelige gebouwen
  • Toetsen van emissie-eisen
  • Vluchtige organische stoffen
  • Zeer zorgwekkende stoffen
Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Weet je waar je als toezichthouder op dient te letten;
  • Ben je in staat te toetsen aan de luchtemissies geur;
  • Weet je wat je als vergunningverlener kunt opnemen m.b.t. luchtemissies;
  • Weet je bij welke activiteiten luchtemissies m.b.t. geur vrij komen.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met toezicht op milieu en/of vergunningverleners. Het betreft deels een gecombineerde opleiding voor toezichthouders én vergunningverleners. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van industriële geur.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Industriële geur” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!