Opleidingen

Module Wet Natuurbescherming (WNB)

De module Wet Natuurbescherming is onderdeel van onze Specialisatieopleiding milieu maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Activiteiten, plannen en projecten in en rond de Natura 2000-gebieden kunnen negatieve gevolgen hebben. Dit geldt ook voor projecten die niet liggen in of vlakbij een Natura 2000-gebied, maar waarbij wel stikstof vrijkomt. Stikstof kan zich over grotere afstanden verspreiden en neerslaan in een Natura 2000-gebied.

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) is per 1 januari 2017 het wettelijk stelsel voor natuurbescherming vervangen. Naast de bescherming van natuur en biodiversiteit voorziet de Wet natuurbescherming in de decentralisatie van taken en bevoegdheden en de vereenvoudiging van regelgeving.

Module:

Deze module gaat in op de ecologische aspecten en het ecologisch onderzoek dat een rol speelt bij vergunningverlening omtrent de Wet Natuurbescherming. Daarnaast wordt in gegaan op de gebiedsbescherming, soortenbescherming (dier- en plantsoorten) en de beschermng van houtopstanden wat door de Wet Natuurbescherming geregeld wordt.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Weet je wanneer de Wnb toegepast moet worden;
  • Heb je geleerd waar je alle informatie kunt vinden en weet je deze informatie te gebruiken bij jouw taken als vergunningverlener.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze module draagt zorg voor een brede kennis van de wet- en regelgeving in het kader van Wet Natuurbescherming.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Wet Natuurbescherming” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!