Opleidingen

Considerans schrijven

De module Considerans schrijven is onderdeel van onze specialisatieopleiding Milieu, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Bij het schrijven van een omgevingsvergunning weegt de vergunningverlener de aangevraagde situatie af ten opzichte van het belang van de bescherming van het milieu. De vergunningverlener maakt daarbij gebruik van de wettelijke kaders. Hij neemt daarbij ook de adviezen van de wettelijk adviseurs mee. In de omgevingsvergunning staan een aantal onderdelen. De kern van een omgevingsvergunning is het pakket met voorschriften. De voorschriften bevatten de voorwaarden waaronder een aangevraagde situatie mag plaatsvinden. Belangrijk is dat deze voorschriften eenduidig en goed handhaafbaar zijn. Een tweede belangrijke onderdeel zijn de overwegingen (considerans). Dit deel beschrijft hoe de voorschriften tot stand zijn gekomen en wat daarvan de wettelijke basis is. Tijdens deze module wordt ook de m.e.r.-(beoordelings)plicht meegenomen.

Module:

Deze module gaat in op hoe een omgevingsvergunning tot stand komt, welke aspecten meegenomen worden en waar een omgevingsvergunningverlener aan toetst bij het schrijven van een omgevingsvergunning.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je zelfstandig in staat om:

  • Besluitvorming van de aanvraag op te stellen;
  • De juiste procedure te volgen
  • Voorschriften op te stellen;
  • Overwegingen op te stellen;
  • De van belang zijnde aspecten mee te nemen in de overwegingen.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor medewerkers van gemeenten, provincies en of omgevingsdiensten die in hun werk te maken krijgen met het schrijven van omgevingsvergunningen.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een milieu/ technisch gerelateerde vooropleiding (MBO BOL-4 of HBO). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele Specialisatieopleiding Milieu, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module “Considerans schrijven” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!