Expertises

Wet Kwaliteitsborging (WKB)

Bouw

Wet kwaliteitsborging

Wij beoordelen het bouwplan aan de voorschriften van het Besluit bouwwerken leefomgeving en stellen op basis daarvan de risicoanalyse op. Als de risicoanalyse afgerond en akkoord is, beschrijven we het project in het borgingsplan. Op basis hiervan verzorgen we de controle op de bouwwerkzaamheden door samen met de uitvoerende partij de borgingsopdrachten uit te voeren in de uitvoeringsfase. Na afronding van het project stellen we een As-Built dossier op. Dit alles wordt gedaan volgens een van de beschikbare kwaliteitsborgingsinstrumenten.

Onze adviseurs hebben naast hun grote bouwkundige kennis, ervaring in het beoordelen van bouwplannen en projectmanagement. In hun interne opleiding wordt daarbij extra aandacht besteedt aan soft skills zoals communicatievaardigheden. Zij kunnen gebruik maken van de specialistische kennis van hun collega’s zoals brandveiligheid, constructieve veiligheid en bouwfysica. Hierdoor beschikt u over de capaciteit, kennis en kunde om als kwaliteitsborger uw diensten en kwaliteit te borgen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is ingegaan op 1 januari voor de nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1. Dat is de laagste risicoklasse waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden onder vallen. Een uitgebreide lijst van wat onder gevolgklasse 1 valt, vindt u op de pagina Bouwwerken in gevolgklasse 1.

Deze nieuwe wet is in het leven geroepen met als doel, de kans op faalkosten te verminderen en zo de bouwkwaliteit te verbeteren. Om dit te realiseren verschuift een groot deel van de kwalitatieve toetsing en het toezicht op bouwwerken van de overheidssector naar de private sector. Omdat de gemeente hierin wel bevoegd gezag blijft en de initiatiefnemer verantwoording moet afleggen aan de gemeente, verandert er qua samenwerking veel tussen de verschillende partijen. Daarnaast heeft deze wet gevolgen voor de bouwprocessen en de rolverdelingen in de bouw. We hebben al veel succesvolle pilotprojecten kunnen uitvoeren in samenwerking met diverse gemeenten en Woningborg Toetsing en Toezicht.

Momenteel werken wij samen met ‘Woningborg Toetsing & Toezicht’ en ‘TUV Nord Nederland’. Voor die organisaties behandelen onze adviseurs plannen van toetsing tot en met uitvoeringsfase. Wij kunnen uw organisatie ook voorzien in capaciteit en kennis om de privatisering van de bouw te ondersteunen. Samen met u kunnen we de bouwkwaliteit waarborgen. Tevens hebben wij een opleidingsprogramma waarin adviseurs worden opgeleid op professioneel en persoonlijk vlak. Onze opleidingen zijn voor zowel interne als externe adviseurs toegankelijk en op ieders behoefte aanpasbaar en toepasbaar. Bekijk de Wkb opleiding hier.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!