Expertises

Wet Kwaliteitsborging (WKB)

Bouw

Wet kwaliteitsborging

Wij beoordelen het bouwplan aan de voorschriften en stellen op basis daarvan de risicoanalyse op. Als de risicoanalyse afgerond en akkoord is beschrijven we het project in het borgingsplan. Op basis hiervan verzorgen we de controle op de bouwwerkzaamheden waarna we een As-Built dossier opstellen. Dit alles volgens uw instrument en werkwijze.

Onze adviseurs hebben naast hun grote bouwkundige kennis ervaring in het beoordelen van bouwplannen en projectmanagement. In hun interne opleiding wordt daarbij extra aandacht besteedt aan soft skills zoals communicatievaardigheden. Zij kunnen gebruik maken van de specialistische kennis van hun collega’s zoals brandveiligheid, constructieve veiligheid en bouwfysica. Hierdoor beschikt u over de capaciteit, kennis en kunde om als kwaliteitsborger uw diensten en kwaliteit te borgen.

Ontwikkelingen nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging is veel in het nieuws en houdt de gemoederen bezig. Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze nieuwe wet is in het leven geroepen met als doel de kans op faalkosten te verminderen en zo de bouwkwaliteit te verbeteren. Om dit te realiseren verschuift een groot deel van de kwalitatieve toetsing en het toezicht op bouwwerken van de overheidssector naar de private sector.

Omdat de gemeente hierin wel bevoegd gezag blijft en de initiatiefnemer verantwoording moet afleggen aan de gemeente, verandert er qua samenwerking veel tussen de verschillende partijen. Daarnaast heeft deze wet gevolgen voor de bouwprocessen en de rolverdelingen in de bouw. Ondanks dat de overheidssystemen pas volledig operationeel zullen zijn zodra de Wkb officieel van kracht wordt, hebben we al veel succesvolle pilotprojecten kunnen uitvoeren in samenwerking met diverse gemeenten en Woningborg Toetsing en Toezicht. .

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!