Opleidingen

Opleiding Kwaliteitsborging

De Opleiding Kwaliteitsborging is door Omgevingsdienst Nederland in combinatie met interne en externe experts als zeventien daagse opleiding vormgegeven speciaal voor startende medewerkers kwaliteitsborging. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat er voor zorgen dat onafhankelijke controleurs (kwaliteitsborgers) zullen worden betrokken bij het handhaven van de wet. In de wet is geregeld dat aannemers zelf initiatief moeten nemen bij het controleren op naleving van bouwregels en kwaliteitseisen. Voor die controle kunnen aannemers terecht bij private partijen.

Opleiding Kwaliteitsborging – (ook incompany af te nemen)

Meerwaarde

De opleiding Kwaliteitsborging zorgt voor de kennis die nodig is als kwaliteitsborger over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Naast vakinhoudelijke modules wordt ook ingegaan op de soft skills.

Voor wie/instroomeisen

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode

Voor het opnemen van kennis is de Opleiding Kwaliteitsborging aangesloten bij de 70-20-10 regel. Bij deze lesmethode geldt dat het (informeel) opnemen van kennis voor het grootste deel (70%) plaatsvindt door het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. Door coaching en feedback wordt 20% van de kennis opgenomen en 10% van de kennis krijg je tijdens een training. De modules van de Opleiding Kwaliteitsborging zijn praktijkgericht opgezet. Tijdens de modules ontstaat een directe koppeling met de praktijk (werkveld) door het gebruik van praktijkcasussen.

Modules

De Opleiding Kwaliteitsborging is opgebouwd uit totaal zeventien modules. De modules sluiten aan bij de kennis die in de kwaliteitscriteria beschreven (verplicht gesteld) staan. De modules zijn:

Kennismodules:
Soft skills:

Het is mogelijk om bovenstaande modules van de Opleiding Kwaliteitsborging los te volgen naar eigen wens. Wanneer je meer informatie wil over, of deel wil nemen aan de losse modules en/of trainingen, klik dan op die module en/of training.

Docenten

Voor de Opleiding Kwaliteitsborging zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen zelf uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee de jij in de praktijk te maken krijgt.

Locatie

De reguliere Opleiding Kwaliteitsborging wordt gegeven vanuit de vestiging van Omgevingsdienst Nederland te Eindhoven. Online deelname aan deze opleiding is tevens mogelijk.

Op verzoek is deze module ook online en incompany af te nemen.

Meer informatie of interesse in deze opleiding?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze opleiding ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres: opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijven voor Opleiding Kwaliteitsborging

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!