Opleidingen

Kwaliteitsborger als plancoördinator

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

 

Module Kwaliteitsborger als plancoördinator:

Als kwaliteitsborger dien je toezicht te houden op de kwaliteitscontrole van de bouw. Hieronder vallen onder andere de voortgang van de dossiers, de uitvoering van het borgingsplan en de beoordeling van het bouwproces en het bouwwerk. Zijn er afwijkingen geconstateerd? Hoe leg je dat vast in een verslag? Wat moet er wel of niet beschreven worden en hoe formuleer je dat op de juiste wijze? A.d.h.v. een praktijkopdracht wordt een inspectie verslag gemaakt van een proefproject.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Weet je wat de controle van een borgingsplan, proces en bouwwerk inhoudt;
  • Leer je hoe om te gaan met geconstateerde afwijkingen;
  • Weet je m.b.t. verslaglegging wat moet worden beschreven en hoe je dat op de juiste wijze formuleert?
  • Weet je wat ketensamenwerking is bij toezichthouden
Kosten:

Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Bekijk ook de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!