Opleidingen

Opleiding Kwaliteitsborging

Opleiding Kwaliteitsborging (deze opleiding wordt momenteel ingepland)

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die ingaat op 1 januari 2024, gaat er voor zorgen dat onafhankelijke controleurs (kwaliteitsborgers) zullen worden betrokken bij het handhaven van de wet. In de wet is geregeld dat aannemers zelf initiatief moeten nemen bij het controleren op naleving van bouwregels en kwaliteitseisen. Voor die controle kunnen aannemers terecht bij private partijen. Zoals je wellicht weet gaan Woningborg Toetsing en Toezicht (WTT) en Lybrae Nederland samen een deel van die controles uitvoeren.

Omgevingsdienst Nederland heeft in combinatie met interne en externe experts een zestien daagse opleiding vormgegeven speciaal voor startende medewerkers kwaliteitsborging, zijnde de Opleiding Kwaliteitsborging.

Meerwaarde

De opleiding Kwaliteitsborging zorgt voor de kennis die nodig is als kwaliteitsborger over de regelgeving, het bouwproces, risico- en regelgericht toezicht (borgingsplannen) en uiteraard kwaliteitsborging. Naast vakinhoudelijke modules wordt ook ingegaan op de soft skills.

Voor wie/instroomeisen

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode

Voor het opnemen van kennis is de Opleiding Kwaliteitsborging aangesloten bij de 70-20-10 regel. Bij deze lesmethode geldt dat het (informeel) opnemen van kennis voor het grootste deel (70%) plaatsvindt door het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. Door coaching en feedback wordt 20% van de kennis opgenomen en 10% van de kennis krijg je tijdens een training. De modules van de Opleiding Kwaliteitsborging zijn praktijkgericht opgezet. Tijdens de modules ontstaat een directe koppeling met de praktijk (werkveld) door het gebruik van praktijkcasussen.

Modules

De Opleiding Kwaliteitsborging is opgebouwd uit totaal zeventien modules. De modules sluiten aan bij de kennis die in de kwaliteitscriteria beschreven (verplicht gesteld) staan. De modules zijn:

Kennismodules:
Soft skills:

Het is mogelijk om bovenstaande modules van de Opleiding Kwaliteitsborging los te volgen naar eigen wens. Wanneer je meer informatie wil over, of deel wil nemen aan de losse modules en/of trainingen, klik dan op die module en/of training.

Kosten:

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 6.500,00 exclusief BTW.

Docenten

Voor de Opleiding Kwaliteitsborging zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen zelf uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee de jij in de praktijk te maken krijgt.

Locatie

De meeste modules van de Opleiding Kwaliteitsborging die in september gaat starten zullen plaatsvinden bij Woningborg (Gouda). Daarnaast worden enkele modules gegeven vanuit de vestiging van Omgevingsdienst Nederland te Eindhoven. We kunnen de Opleiding Kwaliteitsborging ook in de vorm van een in-company traineeship bij jou op locatie verzorgen.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Meer informatie of interesse in deze opleiding?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over deze opleiding ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres: opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Inschrijven voor Opleiding Kwaliteitsborging

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Meer informatie over deze opleiding?

Neem contact op met Monique, Manager Opleidingen via 06 131 80 822 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl
Of neem contact op met onze vestiging in Eindhoven!