Opleidingen

Module Toepassing overige voorschriften Energiezuinigheid en Milieu

Deze module over voorschriften Energiezuinigheid en Milieu is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module Toepassing overige voorschriften Energiezuinigheid en Milieu:

Energieprestatie, gezondheid, comfort en duurzaamheid zijn de pijlers waarop het Bbl de minimale nieuwbouwprestaties voorschrijft. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals het energieakkoord waarin we beleidslijnen op gang brengen richting een duurzame samenleving. In dit kader wordt ingegaan op de BENG normen en Milieuprestatie. Het wordt daarmee echt mogelijk om de BENG en MPG te begrijpen en daarmee kunt je er ook echt iets mee voor de handhaving.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Kun je de basis van BENG in relatie tot het Bouwbesluit en energieakkoord uitleggen;
 • Kun je de inhoud van een BENG rapportage omschrijven;
 • Kun je op hoofdlijnen een BENG-rapportage lezen en beoordelen;
 • Kun je de grondbeginselen van bouwfysica toepassen en uitleggen;
 • Kun je de isolatiewaarden van gebouwen toetsen (bouwfysica);
  • Op basis van de bouwvergunning/BENG rapportage bij de aanvraag;
  • In de praktijk tijdens de bouw (uitvoering).
 • Kun je de RC-waarden van gevels bepalen en controleren;
 • Herken je de meest voorkomende koudebruggen;
 • Herken je de meest voorkomende isolatie gebreken;
 • Kun je een MPG-berekening begrijpen en controleren.
Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!