Opleidingen

Module Toepassing overige voorschriften Energiezuinigheid en Milieu

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Energieprestatie, gezondheid, comfort en duurzaamheid zijn de pijlers waarop het Bouwbesluit de minimale nieuwbouwprestaties voorschrijft. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals het energieakkoord waarin we beleidslijnen op gang brengen richting een duurzame samenleving. In dit kader wordt ingegaan op de BENG normen en Milieuprestatie. Het wordt daarmee echt mogelijk om de BENG en MPG te begrijpen en daarmee kunt je er ook echt iets mee voor de vergunningverlening en handhaving.

Module:

Energieprestatie, gezondheid en comfort zijn de pijlers waarop het bouwbesluit de minimale nieuwbouwprestaties voorschrijft. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen zoals het energieakkoord waarin we beleidslijnen op gang brengen richting een duurzame samenleving. In dit kader wordt ingegaan op de BENG normen en Milieuprestatie. Het wordt daarmee echt mogelijk om de BENG en Milieuprestatie te begrijpen en daarmee kan de deelnemer er ook echt iets mee voor de vergunningverlening en handhaving.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module (en met goed gevolg afronden van het examen ) ben jij zelfstandig in staat om:

 • De basis van BENG in relatie tot het Bouwbesluit en energieakkoord uit te leggen;
 • De inhoud van een BENG rapportage te omschrijven;
 • Een BENG-rapportage te lezen en te beoordelen op hoofdlijnen;
 • De grondbeginselen van bouwfysica toe te passen en uit te leggen;
 • Isolatiewaarden van gebouwen te toetsen (bouwfysica):
  1. Op basis van de bouwvergunning/BENG rapportage bij de aanvraag;
  2. In de praktijk tijdens de bouw (uitvoering).
 • RC-waarden van gevels te bepalen en te controleren;
 • De meest voorkomende koudebruggen te herkennen;
 • De meest voorkomende isolatie gebreken te herkennen.
 • Een MPG-berekening te begrijpen en controleren.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 450,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Zie ook het leaflet van de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens