Opleidingen

Module Risicobeoordeling en risicomanagement

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Module:

Deze module geeft inzage in de wet kwaliteitsborging voor het bouwen vanuit risicoperspectief.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Recap Wkb vanuit risicobenadering.
  • De Wkb als onzekerheid op doelen.
  • De risicomanagementcyclus
  • Vertaling van risico’s naar de praktijk.
  • Toelichting op onderzoek Utwente over de risicobeoordeling Wkb
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Ken je het begrip ‘risicobeoordeling;
  • Leer je hoe je risico’s concreet kunt inzetten in de risicomanagementcyclus;
  • Weet je te benoemen wat risico’s kunnen zijn en hoe je ermee om kan gaan bij Wkb trajecten;
  • Heb je geoefend met het benoemen en hanteren van risico’s binnen een eigen risicobeoordeling en borgingsplan.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 300,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Zie ook het leaflet van de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens