Opleidingen

Module Toepassing voorschriften Gezondheid: Geluid

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Doordat we steeds dichter op elkaar wonen ontstaan er vaker situaties waarbij geluidsoverlast wordt ervaren. Geluidsoverlast in gebouwen is een voorbeeld van overlast die mensen ervaren. Geluidsoverlast in gebouwen komt in twee verschillende vormen voor: luchtgeluid en contactgeluid. Tijdens de module gaan wij in op deze twee vormen van geluidoverlast en op welke wijze de overlast voorkomen kan worden. Bij toezicht is het van belang om te letten op de juiste toepassing, plaatsing en verwerking van materialen.

 

Module Toepassing voorschriften Gezondheid – Geluid:

Geluid is een zeer belangrijk aspect bij (nieuw te bouwen) gebouwen. Geluidsoverlast in gebouwen komt in verschillende vormen voor: ten gevolge van lucht- en contactgeluid, ruimteakoestiek, installatiegeluid en geluid van buiten. Tijdens de module Geluid/ akoestiek wordt ingegaan op deze verschillende vormen van geluid. Dit kan door bij vergunningverlening te kijken naar het ontwerp, waarbij o.a. situering en afmetingen van ruimten maar ook de detaillering en materiaalgebruik van groot belang zijn. Bij toezicht is het van belang om te letten op de juiste toepassing, plaatsing en verwerking van materialen. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende aspecten ten aanzien van deze vormen van geluid, zoals het ontstaan ervan, de specifieke wet- en regelgeving, de benodigde geluidisolatie/voorzieningen en aandachtspunten. In het kader van toezicht leer je waar je op moet letten bij de bouw van woongebouwen. Ook wordt ingegaan op de toetsing van bouwplannen en is er specifiek aandacht voor de vuistregels bij het plaatsen van technische installaties: cv’s, ventilatie units en andere voorzieningen om geluidoverlast te voorkomen.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Herken je de vormen van geluidsoverlast (je beschikt over een basiskennis geluid);
  • Kun je een akoestische rapportage lezen en deze in hoofdlijnen op correctheid beoordelen;
  • Herken je de verschillende vormen van geluidsisolatie (in de praktijk) en de toepassingen van de verschillende isolatie systemen en voorzieningen;
  • Kun je bij toepassing van akoestische voorzieningen beoordelen of deze correct geplaats zijn en/of toegepast worden;
  • Herken je de meest voorkomende isolatie maatregelen en weet je hoe deze toegepast worden.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 550,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Bekijk ook de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens