Opleidingen

Toepassing voorschriften Gezondheid: Geluid

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Nederland is een dichtbevolkt land en we wonen dicht bij elkaar. Doordat we van onder andere van A naar B reizen, recreëren, sporten en werken dragen we bij aan geluid in de omgeving. Een grote groep van ons worden blootgesteld aan hoge geluidniveaus vanwege bijvoorbeeld wegverkeerslawaai, burenlawaai en vliegtuiglawaai. Geluidhinder kan binnen in gebouwen, zoals je woning, worden ervaren. Denk aan het lopen van hakken van je buur, het gitaarspelen op een rustig moment op de dag, maar ook van geluidbronnen buiten. In je tuin of balkon kan geluid als hinderlijk ervaren worden. Denk aan een voorbijrijdende trein, een windturbine in de buurt of bijvoorbeeld het geluid van schoolpleinen.

 

Module Toepassing voorschriften Gezondheid – Geluid:

Tijdens de module gaan wij in op zowel akoestiek (geluid binnen gebouwen) en geluid in de omgeving. Ten eerste behandelen we de basisprincipes van geluid, de huidige wet- en regelgeving komt aan bod en zoomen aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten in op geluidvraagstukken en geven mogelijke oplossingen. In overleg met de cursisten komen de bescherming tegen geluid van buiten, bescherming tegen geluid van bouwwerkinstallaties (denk aan warmtepompen en airco’s), beperking van galm en de geluidwering tussen ruimten aan bod. De module wordt interactief aangeboden en cursisten zullen samen met de docent(en) ook geluidmetingen uitvoeren.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Beschik je over de basisprincipes van geluid;
  • Weet je het verschil tussen wetgeving en hinder en herken je verschillende type geluidbronnen;
  • Kun je aandachtspunten in een akoestische rapportage benoemen;
  • Herken je de verschillende vormen van geluidsisolatie (in de praktijk) en de toepassingen van de verschillende isolatie systemen en voorzieningen;
  • Heb je inzichten hoe je akoestische voorzieningen eruit horen te zien en hoe je ze moet beoordelen;
Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!