Opleidingen

Basis Besluit bouwwerken leefomgeving

De module Basis Besluit bouwwerken leefomgeving is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Met de komst van de Omgevingswet is het Bouwbesluit 2012 verdwenen. Na 1 januari 2024 zijn alle Rijksregel met betrekking tot bouwwerken en gebouwgebonden installatie verzameld in het Besluit bouwwerken leeomgeving (Bbl). Naast bouwtechnische regels bevat het Bbl ook enkele procudure regels zoals de sloopmelding, melding brandveilig gebruik en de bouw- en gereedmelding als onderdeel van het stelstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Onder bouwwerken worden gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels ziekenhuizen en andere constructies zoals bruggen, geluidschermen en hoogspanningsmasten verstaan. Het Bbl bevat regels voor bouwwerken (gebruiksfunctie) met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en bouwwerkinstallaties. Zowel bij vergunningverlening als bij toezicht en handhaving bouw, maar ook in de rol als kwaliteitsborger, is het Bbl bepalend in de dagelijkse praktijk.

Module Basis Besluit bouwwerken leefomgeving:

Tijdens de module wordt de structuur van het Bbl doorgenomen. Er wordt ingegaan op de algemene indeling en werking van het Bbl. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op het correct kunnen ontsluiten van het Bbl. Aan de hand van concrete opdrachten leren de deelnemers het Bbl te ontsluiten van de nieuwbouwregels van hoofdstuk 4 Bbl. Specifieke aandacht voor de ‘nieuwe’ structuur van de verbouwregels in hoofdstuk 5 Bbl. Ook wordt ingegaan op de Bbl regels die gelden bij een functiewijziging. Verdieping op specifieke onderwerpen (geluid, brandveiligheid, constructieve veiligheid, energie, enz.) vindt plaats in andere modules.

Meerwaarde:

Na afloop van deze module, kun je o.a. het volgende toepassen:

 • Algemene uitgangspunten en werking Bbl
 • Structuur en opzet
 • Maatwerk en decentralisatie
 • Ontsluiting Bbl afdelingen
 • Aan de slag met Hoofdstuk 4 (nieuwbouw)
 • Aan de slag met Hoofdstuk 5 (verbouw en functiewijziging)
 • Hoofdstuk 7 Bouw- en sloopveiligheid
Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in de module Basis Besluit bouwwerken leefomgeving?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

De module Basis Besluit bouwwerken leefomgeving is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Met de komst van de Omgevingswet is het Bouwbesluit 2012 verdwenen. Na 1 januari 2024 zijn alle Rijksregel met betrekking tot bouwwerken en gebouwgebonden installatie verzameld in het Besluit bouwwerken leeomgeving (Bbl). Naast bouwtechnische regels bevat het Bbl ook enkele procudure regels zoals de sloopmelding, melding brandveilig gebruik en de bouw- en gereedmelding als onderdeel van het stelstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Onder bouwwerken worden gebouwen zoals woningen, kantoren, winkels ziekenhuizen en andere constructies zoals bruggen, geluidschermen en hoogspanningsmasten verstaan. Het Bbl bevat regels voor bouwwerken (gebruiksfunctie) met betrekking tot veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en bouwwerkinstallaties. Zowel bij vergunningverlening als bij toezicht en handhaving bouw, maar ook in de rol als kwaliteitsborger, is het Bbl bepalend in de dagelijkse praktijk.

 

Module Basis Besluit bouwwerken leefomgeving:

Tijdens de module wordt de structuur van het Bbl doorgenomen. Er wordt ingegaan op de algemene indeling en werking van het Bbl. Er wordt nadrukkelijk ingegaan op het correct kunnen ontsluiten van het Bbl. Aan de hand van concrete opdrachten leren de deelnemers het Bbl te ontsluiten van de nieuwbouwregels van hoofdstuk 4 Bbl. Specifieke aandacht voor de ‘nieuwe’ structuur van de verbouwregels in hoofdstuk 5 Bbl. Ook wordt ingegaan op de Bbl regels die gelden bij een functiewijziging. Verdieping op specifieke onderwerpen (geluid, brandveiligheid, constructieve veiligheid, energie, enz.) vindt plaats in andere modules.

Meerwaarde:

Na afloop van deze module, kun je o.a. het volgende toepassen:

 • Algemene uitgangspunten en werking Bbl
 • Structuur en opzet
 • Maatwerk en decentralisatie
 • Ontsluiting Bbl afdelingen
 • Aan de slag met Hoofdstuk 4 (nieuwbouw)
 • Aan de slag met Hoofdstuk 5 (verbouw en functiewijziging)
 • Hoofdstuk 7 Bouw- en sloopveiligheid
Kosten:

Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Bekijk ook de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in de module Basis Besluit bouwwerken leefomgeving?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!