Opleidingen

Toepassing voorschriften Brandveiligheid

De module Brandveiligheid is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Brandveiligheid wordt steeds belangrijker bij nieuwbouw en bestaande bouw. Mede door de vergrijzing neemt de zelfredzaamheid van personen af en worden het tegengaan, het ontstaan en de verspreiding van brand en vluchtroutes steeds belangrijkere controle aspecten. Vanuit het Bbl zijn er specifieke voorschriften die ingaan op de brandveiligheid en vluchten bij brand.

Module Toepassing voorschriften Brandveiligheid:

Tijdens de module wordt inhoudelijk ingegaan op deze brandveiligheidsvoorschriften en wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan brandveiligheidsconcepten en het brandveilig gebruik van bouwwerken. Daarnaast wordt ingegaan op de onderwerpen brandveiligheid zoals bezwijken bij brand, compartimentering, vluchten en hulpverlening. Ook wordt er aandacht besteed aan brandveiligheidsinstallaties. Al deze onderwerpen worden tijdens de module vertaald naar de praktijk aan de hand van beeldmateriaal en praktijkcasussen. Ook wordt naast nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw ingegaan op de gebruiksmeldingsplicht. De module wordt gestart met een inleiding in brandveiligheid.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module is de deelnemer zelfstandig in staat om de onderstaande definities in theorie en praktijk te kennen en herkennen en deze in hoofdlijnen toe te passen:

  • Beperken ontstaan brandgevaarlijke situatie, brand en rook en uitbreiding brand;
  • Brandveiligheidsconcepten;
  • Brandveilig gebruik van bouwwerken;
  • Brandveiligheidsinstallaties;
  • Bezwijken bij brand;
  • Compartimentering;
  • Materialisering (testcertificaten/-rapporten);
  • Vluchtroutes;
  • Hulpverlening;
  • Plantoetsing.
Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!