Opleidingen

Bouwplan beoordelen (borgingsplan en risicobeoordeling)

De module Bouwplan beoordelen is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Hoe verloopt het beoordelingsproces bij het beoordelen van een bouwplan? Een belangrijk onderdeel van het beoordelen van een bouwplan is het maken van een borgingsplan. In het borgingsplan staan alle facetten beschreven die nodig zijn om het bouwwerk aan alle eisen van het Bbl te laten voldoen. In het borgingsplan wordt ook de risicobeoordeling beschreven. Maar ook het keuringsplan, audits (toezichtsplan) en een beoordeling van de interne kwaliteitsborging van de bouwer maken onderdeel uit van het borgingsplan. Als het hele borgingsplan met succes is voltooid kan de kwaliteitsborger de verklaring afgeven. Op basis van deze verklaring kan de gemeente toestemming geven om het gebouw in gebruik te nemen.

 

Module Bouwplan beoordelen:

Tijdens deze module leer je wat er in het borgingsplan thuishoort, wat het stappenplan is en hoe wordt omgegaan met de communicatie? Ook wordt gekeken waar een plan op papier nog niet aan het Bbl voldoet. Komt daar nog een aanvulling op of is dat een uitvoeringsrisico? Dat risico wordt ingeschaald.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Weet je hoe het beoordelingsproces verloopt bij het beoordelen van een bouwplan;
  • Weet je wat een borgingsplan is, waaruit het bestaat en hoe je deze opstelt;
  • Heb je geleerd wat er in een borgingplan thuishoort;
  • Ken je het stappenplan om een borgingsplan op te stellen;
  • Weet je hoe wordt omgegaan met de communicatie omtrent het borgingsplan;
  • Kun je a.d.h.v. een plan het risico inschalen.
Kosten:

Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Bekijk ook de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!