Opleidingen

Omgaan met emotie

De module omgaan met emotie is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Waarom maakt deze module onderdeel uit van de opleiding?

Zowel bij telefonische gesprekken als bij buitentoetsing bestaat de kans dat personen hun emoties laten zien/horen. Zolang dat binnen gepaste grenzen gebeurd is dat geen probleem soms echter dient de kwaliteitsborger de-escalerend te kunnen handelen om het uit de hand lopen van de situatie tegen te gaan, dit voor zijn eigen veiligheid.

Module Omgaan met emotie:

Deze module behandelt:

 • Het zowel omgaan met je eigen emotie als met die bij een ander.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Inzicht in emotie
 • Herkennen van verschillende vormen van agressie
 • Spanningscontrole bij jezelf
 • Hoe te handelen bij de verschillende vormen van emotie/agressie
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

 • Heb je inzicht in je eigen emotie/agressie als gevolg van de emotie bij een ander
 • Kun je de verschillende vormen van emotie herkennen
 • Kun je praktisch reageren op deze emotie
 • Heb je geoefend met de verschillende vormen van agressie
 • Heb je inzicht in je eigen spanning en hoe je die positief kunt beïnvloeden (beperken)
Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt er:

 • Gewerkt met een trainingsacteur.
 • Geïnventariseerd of kandidaten reeds eerder met dergelijke emoties te maken gehad hebben.
 • Tijdens de ochtendsessie door de kandidaten spanning ervaren en hen zal uitgelegd worden hoe zij deze positief kunnen beïnvloeden.
 • Kennis opgedaan door een en ander groepsgewijs te bespreken en uit te werken op een flip-over

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in de module omgaan met emotie?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!