Opleidingen

Toepassing voorschriften Veiligheid Constructies

De module Veiligheid Contructies is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Draagconstructies kunnen van verschillende materialen gemaakt worden zoals hout, staal, metselwerk of gewapend beton. De toezichthouder controleert in de praktijk of de constructies ook uitgevoerd zijn/worden zoals aangevraagd/vergund. Vanuit brandveiligheid worden er aan draagconstructies ook eisen gesteld. In de module Constructies wordt ingegaan op de verschillende constructies in relatie tot vergunningverlening en toezicht in het kader van het Bbl.

Module Veiligheid Constructies:

Tijdens de module worden de veiligheidseisen met betrekking tot de verschillende constructies doorgenomen. Er worden geen constructie berekeningen gemaakt of inhoudelijk getoetst. Wel wordt besproken waaraan constructieberekeningen moeten voldoen en met welke uitgangspunten er gerekend dient te worden. Daarnaast kan beoordeeld worden of in berekeningen rekening is gehouden met de juiste veiligheden. Daarnaast wordt uitleg gegeven hoe een constructie berekening is opgebouwd, wat sonderingen en een funderingsadvies is. Er wordt op basis van praktijkvoorbeelden ingegaan op de wijze van toezicht voor constructies en aansluitingen van constructies op andere bouwdelen (fundering, vloeren, dragende delen).

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Ken en herken je de belangrijkste definities in theorie en praktijk en kun je deze in hoofdlijnen toepassen;
  • Kun je de draagconstructie bij brand bepalen (bezwijken bij brand);
  • Kun je het sonderingsrapport beoordelen en draagkrachtige bodemlagen herkennen;
  • Kun je zwakke punten in een constructie signaleren;
  • Kun je constructie berekeningen lezen/ beoordelen of deze zijn opgesteld conform de huidige regelgeving;
  • Heb je kennis genomen van de toe te passen normen.
Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in de Veiligheid Constructies?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!