Opleidingen

Module Introductie Kwaliteitsborging

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

De module Introductie Kwaliteitsborging is zowel een introductie op het Opleidingsprogramma Kwaliteitsborging als op de achterliggende wetgeving: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Na een kennismakingsronde met de deelnemers worden als eerste de verschillende modules van het opleidingsprogramma besproken, inclusief de wijze van examineren.

 

Module introductie Kwaliteitsborging:

De introductie Kwaliteitsborging behandelt de historie en achtergrond van de Wkb. Daarna worden de verschillende actoren in het nieuwe proces toegelicht, met de nadruk op de rol en taak van de kwaliteitsborger. Het tweede dagdeel wordt besteed aan een toelichting op het proces van kwaliteitsborging, bezien vanuit de wetgeving.

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • De risicobeoordeling en het borgingsplan
 • De inhoud en het proces van de bouwmelding
 • De taken en plichten van een kwaliteitsborger tijdens de bouw
 • De gereedmelding, de inhoud van de verklaring en het dossier bevoegd gezag
 • De taak en rol van de gemeente: handhaving en sanctionering
Meerwaarde:

Na afloop van deze module:

 • Ken je het doel van de Wkb
 • Weet je wat de verschillende rollen en taken zijn in het bouwproces onder de Wkb
 • Weet je wat de gemeente kan en mag opvragen
 • Weet je wat je als kwaliteitsborger in welke gevallen moet doen
 • Het je geleerd waar je informatie kunt vinden en je met vragen terecht kunt
 • Kun je aan de slag met de praktijkmodules van het Opleidingsprogramma Kwaliteitsborging
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 550,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Bekijk ook de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/ toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!