Opleidingen

Module Toepassing voorschriften Gezondheid: Ventilatie en daglicht

De module voorschriften ventilatie en daglicht is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Gezond binnenklimaat wordt steeds belangrijker. Met de huidige eisen voor “luchtdicht” bouwen is ventileren een belangrijk aspect om te zorgen voor schone frisse lucht in gebouwen. Met de toenemende mate van (na)isoleren van (bestaande) woningen en gebouwen neemt ook de kans op vochtproblemen toe door slecht of niet werkende ventilatie. Naast de ventilatie eisen gelden er ook eisen voor de toetreding van daglicht. Hoe bereken je de daglichttoetreding en hoe bepaal je of aan de norm voldaan wordt?

Module Toepassing voorschriften Gezondheid – Ventilatie en daglicht:

Tijdens deze module wordt ingegaan op de ventilatie-eisen zoals deze zijn opgenomen in het bouwbesluit. Er wordt gekeken naar de eisen op papier maar ook hoe deze eisen in de praktijk (zowel tijdens de aanleg als bij bestaande bouw) gecontroleerd kunnen worden. Daarnaast wordt ingegaan op de eisen voor luchtdicht bouwen en de verschillende gevolgen van het luchtdicht bouwen in relatie tot ventilatie.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

  • Kun je een ventilatieberekening controleren;
  • Herken je de verschillende ventilatiesystemen;
  • Kun je in de praktijk toetsen of het werk volgens de ventilatie berekening is uitgevoerd;
  • Herken en signaleer je de meest voorkomende problemen met ventilatie- en vochtproblemen in woningen;
  • Kun je bepalen hoe om te gaan met niet standaard daglichtsituaties;
  • Weet je welke wijziging er gaat plaatsvinden ten aanzien van de voorschriften voor daglicht.
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 325,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de opleiding Kwaliteitsborging. Bekijk ook de gehele opleiding Kwaliteitsborging voor meer informatie.

Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in de module Toepassing voorschriften Gezondheid: Ventilatie en daglicht?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens