Opleidingen

Organisatiesensitiviteit

Deze module is onderdeel van de opleiding Kwaliteitsborging, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

 

Module Organisatiesensiviteit:

De module Organisatiesensitiviteit is een vaardigheidstraining waar je jouw organisatiesensitiviteit ontwikkelt. Organisatiesensitiviteit betekent het hebben van inzicht in hoe een organisatie feitelijk werkt. Naast de formele en hiërarchische lijnen, betekent dat er ook een goed gevoel dient te zijn voor onderlinge verhoudingen en gedragingen van mensen. Verschillende meningen en belangen zijn van belang en hierbij spelen machtsfactoren en onderlinge relaties een rol. Organisatiesensitiviteit is eigenlijk het hebben van ‘voelsprieten’ voor aspecten als machtsverdeling, besluitvorming en samenwerking m.b.t. je stakeholders.

Tijdens het eerste dagdeel van deze module komen verschillende diagnosemodellen aan bod. Deze modellen helpen jou om een analyse te maken om vervolgens bewust te bepalen hoe jij waarde toevoegt binnen deze organisatie. Met welke partijen heb je te maken, wat is hun rol, hoeveel invloed hebben zij en wat is hun belang?

In het tweede dagdeel gebruiken we de theorie die in dagdeel één is behandeld op casuïstiek dat de trainer en/of de deelnemers zelf meenemen. Om deze manier oefen je de verschillende diagnose modellen en ontwikkel je op een zo praktisch mogelijke manier de vaardigheid organisatiesensitiviteit.

Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Vraag je jezelf regelmatiger af waarom dingen binnen een organisatie geregeld zijn zoals ze geregeld zijn
  • Kun je de organisatiestructuur, cultuur en hiërarchie van de organisatie beter doorgronden
  • Begrijp je beter het verschil tussen project- en lijnorganisatie
  • Ontwikkel je een vaardigheid om het gedrag van mensen te observeren
  • Kun je bewuster gebruik maken van verschillende vormen van gespreksvoering met partijen met onderling verschillende belangen
Doelgroep/ instroomeisen:

De Opleiding Kwaliteitsborging is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn of gaan zijn als kwaliteitsborger. Als je een afwijkende vooropleiding hebt kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

De opleiding is daarnaast bedoeld voor personen, die ervaring hebben in het vakgebied bouw en de rol van kwaliteitsborger willen gaan vervullen in het nieuwe stelsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergunningverleners/toezichthouders bouw bij BWT van gemeenten en opzichters/directievoerders werkzaam bij adviesbureaus, architectenbureaus en bouwers.

Afhankelijk van je werkervaring en achtergrond is het mogelijk de opleiding gedeeltelijk te volgen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!