Klantportaal   |  Leerplatform

Maatwerk opleiding

Maatwerk opleiding

De OK Bouw opleiding is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Deze maatwerk opleiding bouwkunde bestaat uit een lesprogramma van 18 dagen en draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Vanwege de lesmethode van de OK-Bouw, geldt de verplichting dat deelnemers in het vakgebied (bouw) werkzaam zijn. Deelnemers met een afwijkende vooropleiding of die niet werkzaam zijn binnen het vakgebied, kunnen contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is. Daarnaast bieden wij ook een incompany opleiding aan!

Bouw maatwerk opleiding via Omgevingsdienst Nederland

Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Deelnemers die deze maatwerk opleiding met goed gevolg afronden voldoen daarmee aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis. Gedurende alle modules van de opleiding wordt naast de huidige wetgeving een doorkijk gegeven naar de Omgevingswet. Wij zorgen ervoor dat onze deelnemers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen!

Aanmelden maatwerk opleiding bouwkunde

Heb je ambities in de bouwkundige sector en wil je via een maatwerk opleiding bouwkunde jouw kennis en vaardigheden naar een hoger niveau tillen? Meld je dan aan via de website of neem contact op met Monique via 06 131 808 22 (telefonisch of via whatsapp) of door te mailen naar opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

Ga naar pagina

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!