Streep door bouwvrijstelling voor stikstof

De stikstofuitstoot, met de stikstofdepositie als gevolg, houdt de gemoederen in ons land flink bezig. Het is dan ook onderwerp van gesprek binnen en buiten de politieke deuren en zorgt voor tegengestelde belangen bij bouwbedrijven, gemeentes en agrarische bedrijven. We spraken Ruth van Heerbeek, vergunningverlener agrarisch bij Omgevingsdienst Nederland, en vroegen naar haar visie over de stikstofdepositie en welke gevolgen dit heeft voor de biodiversiteit van omliggende natuurgebieden.

Categorie
Milieu en duurzaamheid

Gepubliceerd op
12 januari 2023

AERIUS-stikstofberekeningen

Sinds september 2019 is de regelgeving rondom stikstofuitstoot aangescherpt en is het niet meer toegestaan om de hoeveelheid stikstof in een Natura2000 gebied (een kwetsbaar natuurgebied) te vergroten. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitgesproken dat de bouwvrijstelling met betrekking tot stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Met deze uitspraak wordt er een streep getrokken door de bouwvrijstelling en moet er voor vergunningaanvragen voor tijdelijke activiteiten (zoals bouwen en slopen) getoetst worden of de emissies die hierbij mogelijk vrijkomen, effect zullen hebben op de omliggende natuurgebieden.

Ligt uw bouw- of sloopproject binnen een straal van 25 km van een Natura2000 gebied? Dan dient u tegenwoordig een AERIUS-stikstofberekening aan te leveren bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning en mag de hoeveelheid stikstofuitstoot bij een bouwproject niet meer buiten beschouwing worden gelaten.

Afschaffing bouwvrijstelling

De afschaffing van de bouwvrijstelling heeft gevolgen voor vrijwel alle bouwprojecten en de daarmee gepaard gaande vergunningaanvragen. Bij iedere aanvraag dient er, naast de gebruiksfase, nu ook een stikstofberekening te worden toegevoegd voor de bouwfase. Dit levert dan ook veel vragen op bij alle betrokken partijen. Welke projecten kunnen door? Welke stappen moeten er worden ondernomen voor groen licht? Dit is een greep uit de vragen welke de revue passeren.

Op zoek naar een businesspartner die u hierin kan adviseren? Omgevingsdienst Nederland staat voor u klaar en adviseert u graag.

Advies stikstofberekeningen

Als specialist binnen de fysieke leefomgeving hebben we alle expertise in huis om uw organisatie te ondersteunen bij uw stikstofberekeningen. We faciliteren in zowel de uitvoering als de toetsing van AERIUS-stikstofberekeningen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!

Plan gesprek

In gesprek met agrarisch vergunningverlener  Ruth

We spraken Ruth van Heerbeek, vergunningverlener agrarisch bij Omgevingsdienst Nederland, en vroegen naar haar visie over de stikstofdepositie. Ruth vertelt:

‘’Tijdens bouwactiviteiten kan er ammoniak vrijkomen welke neerdaalt op de grond als stikstof. Een te grote hoeveelheid stikstof vormt een probleem voor mens en milieu. Indien een bouwproject binnen 25 km van een Natura2000 gebied gevestigd is, dan kan dit gevolgen hebben voor zowel planten als dieren in het omliggende natuurgebied. Mede daarom dient er een stikstofberekening plaats te vinden die leidt tot inzicht in de (eventuele) toename van stikstofneerslag op omliggende Natura2000 gebieden en de gevolgen welke dit heeft voor de biodiversiteit van het natuurgebied,‘’ Aldus Ruth.

Foto vergunningverlener agrarisch Ruth

Hoe wordt stikstof berekend?

De hoeveelheid stikstof wordt berekend middels de AERIUS rekenmethode en is onderdeel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Middels de AERIUS rekenmethode wordt er in een straal van 25 km rondom een Natura2000 gebied gemeten hoe hoog de concentratie stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) in de lucht is tijdens de bouwactiviteiten. Daarnaast wordt er berekend hoeveel stikstof in een Natura2000 gebied neerdaalt als gevolg van het gebruik van materieel tijdens een bouw- of sloopproject.

Indien uit de berekening blijkt dat er jaarlijks minder als 0,00 mol stikstof/ha neerdaalt op een bouwlocatie, dan is er geen toetsing van de stikstofberekening benodigd voor de aanvraag van een bouwvergunning.

Wanneer de hoeveelheid stikstof de grens van 0,00 mol/ha overschrijdt, dan dient er in het kader van de Wet natuurbescherming een natuurbeschermingsvergunning te worden aangevraagd alvorens er een omgevingsvergunning kan worden verleend. Deze 2 activiteiten zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden samengevoegd in één bouwvergunning voor uw bouw- of sloopproject.

AERIUS- stikstofberekeningen nodig voor uw bouwactiviteit?

Heeft uw organisatie te maken met een kennis en/of capaciteitsvraagstuk wat betreft AERIUS-stikstofberekeningen? Met meer dan 15 jaar ervaring in het vakgebied beschikt Omgevingsdienst Nederland over dé kennis en capaciteit om uw organisatie te ontzorgen bij het uitvoeren van de benodigde stikstofberekeningen voor uw bouw- of sloopproject.

Hierbij onderzoeken we of de stikstofuitstoot voor uw bouw en/of sloopactiviteit voldoende beperkt is en brengen we de stikstofuitstoot in kaart. Wanneer de stikstofdepositie de grens van 0,00 mol/ha overschrijdt, dan staan we u bij in de stikstofreductie en voorzien we u van deskundig advies over eventuele maatregelen en vervolgstappen.

Zo helpen we u bij het realiseren van uw vergunningaanvraag en zorgen we ervoor dat het bouwplan doorgang kan vinden. Samen dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Heeft u vragen over onze werkwijze, de stikstofberekeningen of de impact hiervan op uw bouw- of sloopproject? Neem contact met ons op via: 040-2949005 of stuur een mail naar info@omgevingsdienstnederland.nl, we staan graag voor u klaar.

Samen zorgen we ervoor dat uw bouwplan doorgang kan vinden en dragen we bij aan een duurzame toekomst.

Voor meer informatie kunt u bellen naar 043 – 604 90 05 of stuur een mail naar: info@omgevingsdienstnederland.nl

Lees verder

Algemeen
5 december 2023

De impact van de BOPA na 1 januari 2024

Het lijkt nu echt te gaan gebeuren: 1 januari 2024 treedt de langverwachte, en vaak uitgestelde, Omgevingswet in werking. Vanaf dan zal uw gemeente automatisch een omgevingsplan hebben in plaats van ...

Algemeen
16 oktober 2023

Terugblik BWT Congres 2023

Donderdag 21 september kwamen vele Omgevingsdienst Nederland collega’s samen in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch voor onze jaarlijkse themabijeenkomst....

Milieu en duurzaamheid
12 oktober 2023

Een jaar van groei en ontwikkeling als trainee milieu

Al ruim 1 jaar werkt Eline bij Omgevingsdienst Nederland als Trainee Milieu waarin ze vergunningen verleent bij gemeentes. "Met een achtergrond in toegepaste Biologie en een passie voor dieren, begon ...

guid ?> guid ?>