Energietoezicht door de ogen van Adviseur Tim

Tim, adviseur bij Omgevingsdienst Nederland, is reeds vier jaar werkzaam binnen onze organisatie als Toezichthouder Energie. Met een scherp oog voor detail en deskundigheid voert hij nu energieaudits uit bij een breed scala aan organisaties, variërend van onderwijsinstellingen, supermarkten en grote ondernemingen. Daarmee levert Tim een belangrijke bijdrage in het verder verduurzamen van Nederland.

Marc Hermens

Marc Hermens

Categorie
Milieu en duurzaamheid

Publicatie
10 april 2024

Tim, adviseur bij Omgevingsdienst Nederland, is reeds vier jaar werkzaam binnen onze organisatie als Toezichthouder Energie. Met een scherp oog voor detail en deskundigheid voert hij nu energieaudits uit bij een breed scala aan organisaties, variërend van onderwijsinstellingen, supermarkten en grote ondernemingen. Daarmee levert Tim een belangrijke bijdrage in het verder verduurzamen van Nederland.

“In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. In deze tranisite speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol als partner voor de Rijksoverheid richting een CO2-vrije energievoorziening. De overheid moedigt daarom bedrijven actief aan om te investeren in duurzame opwekking van energie en in het verminderen van hun het huidige energieverbruik . Hier kom ik als toezichthouder energie in beeld. Ik bezoek diverse bedrijven om toezicht te houden op de naleving van energiebesparingsplicht en om te onderzoeken waar nog energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Het is inspirerend om dagelijks een kijkje te nemen in de keuken van bedrijven en bij te dragen aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving.”

“Het is inspirerend om dagelijks een kijkje te nemen in de keuken van bedrijven en bij te dragen aan het verbeteren en verduurzamen van onze leefomgeving.””

20221220 - Lybrae - Tim Vervoort - © Gerlach Delissen Photography-1
Mijn rol als toezichthouder energie

“In mijn functie als Toezichthouder Energie richt ik mij primair op de naleving van de Informatieplicht-en Energiebesparingsplicht. Momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met het uitvoeren van zo’n 50 energiecontroles bij diverse bedrijven voor Omgevingsdienst Rivierenland. Tijdens deze controles toets ik of bedrijven voldoen aan alle wet- en regelgeving volgens de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Deze lijsten bevatten energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden, verdeeld in drie onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen.

Enkele voorbeelden van EML-maatregelen binnen deze categorieën die ik onderzoek zijn bijvoorbeeld de isolatie van muren, de kwaliteit van leidingen in gebouwen, de optimalisatiemogelijkheden van faciliteiten zoals perslucht systemen en productkoelingen  en het efficiënter inrichten van processen voor het drogen van materialen of producten. Daarnaast beoordeel ik de herkomst van energie; of deze duurzaam opgewerkt wordt via zonnepanelen of warmtepompen en of er mogelijkheden zijn voor het terugwinnen en hergebruiken van warmte uit bedrijfsprocessen. ” Voor een compleet overzicht van alle EML-maatregelen kunt u hier terecht: Bekijk hier een overzicht voor alle EML-maatregelen.

Schakel tussen bedrijven en overheid

“Omgevingsdienst Nederland vervult een belangrijke rol als schakel tussen bedrijven en de overheid wat betreft energievraagstukken. Het begeleiden en verzorgen van de rapportages voor de informatieplicht aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens bedrijven is daar een belangrijk onderdeel van. De informatieplicht verlangt dat bedrijven elke vier jaar hun energiebesparingen rapporteren aan het bevoegd gezag: de lokale gemeente. De Omgevingsdienst heeft per regio het mandaat om het energietoezicht voor de gemeente uit te voeren.

Of een bedrijf rapportage plichtig is, hangt af van de aard van de activiteiten op de locatie en het jaarlijkse energiegebruik. Bedrijven met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas zijn verplicht om energiebesparende te implementeren. De laatste deadline voor het voldoen aan de informatieplicht te voldoen was oorspronkelijk gesteld op 1 december 2023, maar is uitgesteld . Op dit moment zijn er nog steeds veel bedrijven die deze verplichting niet zijn nagekomen en hun rapportage nog moeten indienen of laten indienen .”

De energiecontrole in het kort

Optimaliseer uw energiebeheer met onze deskundige energiecontroles! Beginnend met een zorgvuldige analyse van de voor uw bedrijf relevante energiebesparende maatregelen, bieden wij u een op maat gemaakte oplossing. Ons team van experts neemt vervolgens de door uw bedrijf ingediende informatieplichtrapportage onder de loep voor een grondige voorbereiding. Plan een bezoek van onze gespecialiseerde inspecteurs, die ter plaatse zullen beoordelen welke specifieke energiebesparende acties uw bedrijf moet ondernemen. Tijdens dit bezoek voeren wij een nauwkeurige controle uit om te garanderen dat uw bedrijf voldoet aan alle vereiste maatregelen. Na ons bezoek ontvangt u een uitgebreide rapportage met onze bevindingen. Mocht het nodig zijn, dan organiseren wij ook een hercontrole om ervoor te zorgen dat alle aanbevolen aanpassingen correct zijn uitgevoerd. Onze service zorgt niet alleen voor naleving van de wettelijke eisen, maar stelt uw bedrijf ook in staat om op een efficiënte en duurzame manier energie te beheren. Neem vandaag nog contact op om een stap voor te blijven in energiebeheer en draag bij aan een duurzamere toekomst!

Voor bedrijven

De energieprestatie van uw (bedrijfs)pand verbeteren of aan de informatieplicht energiebesparing voldoen?

Neem contact op

Voor OD's

Uw energiecontroles uitbesteden en zonder afnameverplichting ontzorgd worden in uw werkvoorraad?

Neem contact op

Lees verder

Werken bij
23 mei 2024

Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit

Luister nu naar de eerste aflevering "Navigeren door de Omgevingswet met Wico Ankersmit van de Omgevingscast."...

Milieu en duurzaamheid
7 mei 2024

Omgevingsdienst Nederland en GEM Crailo bundelen krachten voor duurzame toekomst

“Met deze taak verstevigt Omgevingsdienst Nederland haar positie als marktleider en bevestigt het haar vermogen om flexibele en hoogwaardige oplossingen te bieden voor de toenemende complexiteit van...

Werken bij
26 april 2024

Teamuitje Omgevingsdienst Nederland 2024

We maken graag tijd vrij voor teambuilding zodat je regelmatig in contact bent met jouw collega’s....

guid ?> guid ?>

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!