RUD Zeeland

Opleiding omgevingswet

Cursus Omgevingswet

De invoering van de aanstaande Omgevingswet leidt tot een hoop veranderingen in het werkveld. Werkprocessen veranderen, rollen wijzigen en verantwoordelijkheden verschuiven. Om optimaal voorbereid te zijn op de komst van de nieuwe wet is ontwikkeling essentieel.

Vanuit deze gedachtegang faciliteren we als innovatieve opleider in de opleiding Omgevingswet. De opleiding bestaat uit 4 masterclasses welke bestaan uit de volgende thema’s:

 • Omgevingsplan in de praktijk;
 • Het bevoegd gezag;
 • Toezicht, nu en straks;
 • Indieningsvereisten Milieu.

Middels deze 4 thema’s leer je alle ins en outs rondom het toezicht op milieubelastende activiteiten en de toetsing aan de Omgevingswet. Na afronding van de opleiding heb jij jouw kennis over de Omgevingswet naar een hoger niveau getild en ben jij volledig klaargestoomd voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving.

Doel Omgevingswet

De Omgevingswet is in het leven geroepen om de regels met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling te bundelen. Hierbij worden de 26 wetten die betrekking hebben op de ruimtelijke ontwikkeling gebundeld tot 1 nieuwe samenhangende wet. Deze wet vormt het wettelijk kader voor zaken als het milieu, infrastructuur, milieu, akoestiek, waterbeheer, bouw en cultureel erfgoed. De procedure voor het aanvragen van omgevingsvergunningen gaat voortaan via één digitaal stelsel met als doel het proces van vergunningaanvragen te versnellen en de toepassing van het omgevingsrecht te vereenvoudigen.

Instrumenten Omgevingswet

De Omgevingswet kent een geheel nieuwe opzet en bestaat uit een stelsel van zes instrumenten:

 • de omgevingsvisie;
 • het programma;
 • decentrale regelgeving;
 • algemene rijksregels;
 • omgevingsvergunning;
 • en het projectbesluit.

Het Rijk, de provincies en de gemeentes stellen hun eigen strategische plan voor de leefomgeving op in een omgevingsvisie. De doelen van de omgevingsvisie worden beschreven in regionale programma’s waarbij rekening wordt gehouden met de decentrale regelgeving en algemene rijksregels. Op basis van deze regelgeving worden integraal projectbesluiten genomen en vergunningen verleent.

VNG Omgevingswet

De VNG is de benaming voor de overkoepelende vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). Door middel van de Omgevingswet hebben gemeenten de mogelijkheid om middels overzichtelijkere wet- en regelgeving meer samenhang binnen de fysieke leefomgeving te creëren. Met behulp van de nieuwe wetgeving kunnen de verschillende deelbelangen in de fysieke leefomgeving integraal worden meegenomen in de besluitvorming. Een bundeling van de regels moet voor gemeenten en andere betrokken partijen meer betrokkenheid en participatie binnen de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving creëren.

Investeer in je toekomst

Wil jij ook bijdragen aan de grootste stelselherziening ooit? Wij helpen je graag met het vinden van de opleiding die het best past bij je wensen en ambities. Bij Omgevingsdienst Nederland heb jij de regie over je loopbaan en staat groei en ontwikkeling voorop. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk ons volledige aanbod aan opleidingen over de Omgevingswet.

Opleidingen Omgevingswet

Bij Omgevingsdienst Nederland loopt kennisdeling en ontwikkeling als een rode draad door de organisatie. We verzorgen kwalitatief hoogwaardige opleidingen die jouw vakinhoudelijke bouwkennis naar een hoger niveau tillen. Met een pool van ruim 80 docenten hebben we alle expertise in huis om een wezenlijke bijdrage te leveren aan jouw persoonlijke en professionele groei. Onze docenten beschikken samen over 26 specialismes en hebben ieder jarenlange ervaring in het werkveld. Dankzij ons uitgebreide netwerk aan docenten kunnen we een groot aanbod aan opleidingstrajecten faciliteren binnen de vakgebieden bouw, ruimtelijke ontwikkeling en milieu.

Corporate video Omgevingsdienst Nederland

Onze professionals zijn werkzaam in de volgende specialismen/vakgebieden:

/  Vergunningverlening
 • Bouwplantoetsing
 • Slopen
 • Uitvoeringsprogramma’s
 • Milieuvergunningen
 • Milieumeldingen
 • MER-(beoordeling)
 • NB-wet vergunningen
 • Watervergunningen/ toetsing aan keur
/  Toezicht en Handhaving
 • Bouwtoezicht
 • Milieutoezicht
 • Energietoezicht
 • Toezicht op asbest
 • APV- toezicht
 • (Constructief) toezicht bij evenementen
/  Beleidsplannen en Uitvoeringsprogramma’s
 • Beleidsplannen
 • Toezicht en handhaving

Organisaties met wie we samenwerken

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!