Opleidingen

Module Adviserend denken en doen (OK Bouw)

Deze module adviserend denken en doen is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Met de komst van de omgevingswet is het van belang dat medewerkers van overheden meer adviserend denken en doen. De taak van de overheid gaat voor een deel verschuiven van de controlerende rol naar een faciliterende rol. Dit verandert het werk van vergunningverleners en toezichthouders. Bij het faciliteren gaat het om meedenken met klanten, de vraag achter de vraag benoemen, de klant begrijpen en op de juiste wijze (kunnen) adviseren.

Module:

Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Op basis van casussen worden deze met je geoefend. Verschillende belangen en hoe men hier mee om kan gaan, worden besproken.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je zelfstandig in staat om:

  • Klantvragen beter te begrijpen;
  • De verschillende belangen goed af te wegen en te verwoorden;
  • Inzicht in verschillende typen gesprekspartners en hun karakter;
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 250,00 exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. Zie ook het leaflet van de gehele OK Bouw voor meer informatie.

Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Certificering:

De OK-bouw opleiding draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied bouw. Naast de vakinhoudelijke modules zoals beschreven in de kwaliteitscriteria wordt ook ingegaan op de soft skills. Het gehele lesprogramma is inhoudelijk extern aan de KC 2.2 getoetst. Wanneer je de OK Bouw met goed gevolg afrondt, voldoe je aan de in de KC 2.2 gestelde eisen met betrekking tot opleidingen en aanvullende kennis.

De gehele OK Bouw, waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Bij deelname aan de losse module “Adviserend denken en doen” ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens