Opleidingen

Module Adviserend denken en doen (OK Bouw)

Deze module adviserend denken en doen is onderdeel van de opleiding OK Bouw, maar kan ook als losse module of in-company gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Met de komst van de omgevingswet is het van belang dat medewerkers van overheden meer adviserend denken en doen. De taak van de overheid gaat voor een deel verschuiven van de controlerende rol naar een faciliterende rol. Dit verandert het werk van vergunningverleners en toezichthouders. Bij het faciliteren gaat het om meedenken met klanten, de vraag achter de vraag benoemen, de klant begrijpen en op de juiste wijze (kunnen) adviseren.

Module adviserend denken en doen:

Tijdens de module wordt ingaan op de verschillende vormen van gespreksvoering met partijen die onderling verschillende belangen hebben. Op basis van casussen worden deze met je geoefend. Verschillende belangen en hoe men hier mee om kan gaan, worden besproken.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module ben je zelfstandig in staat om:

  • Klantvragen beter te begrijpen;
  • De verschillende belangen goed af te wegen en te verwoorden;
  • Inzicht in verschillende typen gesprekspartners en hun karakter;
  • Het gedrag van je gesprekspartner kunt beïnvloeden.
Doelgroep:

Deze module is geschikt voor (startende) medewerkers van gemeenten, provincies of omgevingsdiensten die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht).

Instroomeisen:

Deze module maakt onderdeel uit van de OK Bouw. De OK Bouw is ontwikkeld voor (startende) medewerkers met een afgeronde hbo-opleiding Bouw die werkzaam zijn in het vakgebied bouw (casemanagement, vergunningverlening en toezicht) bij gemeenten, provincies of omgevingsdiensten. Heb je een afwijkende vooropleiding of ben je niet werkzaam binnen het vakgebied, dan kan je contact op te nemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!