Opleidingen

Module Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze module behandelt de onderdelen van de AWB waar een RO-adviseur in de praktijk mee te maken krijgt.

Module:

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Bestuursrecht & AWB
  • Centrale begrippen: bestuursorgaan, besluit, belanghebbende
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Nemen van besluiten
  • Bezwaar & beroep
  • Toezicht & handhaving
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

  • Ken je de belangrijkste begrippen en regels van de AWB
  • Heb je inzicht hoe deze in de praktijk een rol spelen en waarom ze van belang zijn
Kosten:

De kosten voor deze module bedragen € 300,- exclusief BTW. Deze module maakt onderdeel uit van de Basisopleiding RO. Zie ook het leaflet van de gehele Basisopleiding RO voor meer informatie.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens