Opleidingen

Basisopleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

Basisopleiding Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Milieuproblemen, files, het gebrek aan woningbouwlocaties, in hun ontwikkeling beknotte landbouwbedrijven: zomaar enkele uitdagingen waar de overheid tegenaan loopt bij het ontwikkelen van nieuw ruimtelijk beleid. Wil jij weten hoe de overheid plannen opstelt om de beschikbare ruimte te verdelen en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen, welke middelen het hiervoor heeft en welke wet- en regelgeving hierbij een rol speelt? Dan is deze opleiding voor jou als startende medewerker RO uitermate geschikt.

De Basisopleiding RO is speciaal vormgegeven voor de startende medewerker RO en bestaat uit een uitgebalanceerd programma waarin theorie, praktijk, zelfstudie en intervisie elkaar afwisselen. Met behulp van een combinatie van trainingen op het gebied van kennis, soft skills, competenties & vaardigheden, word je klaargestoomd om adequaat en zelfstandig uitvoering te geven aan opdrachten als RO-adviseur.

De Basisopleiding RO is opgedeeld in 3 blokken van 4 maanden.

Meerwaarde

De gehele opleiding is zeer praktisch opgezet en geeft je inzicht in wat ruimtelijke ontwikkeling precies inhoudt. Je wordt hierbij niet alleen theoretisch gevoed over de rol van de verschillende overheden, hun bevoegdheden, in te zetten middelen en wet- en regelgeving hieromtrent. Je wordt ook getraind in competenties en vaardigheden die je als medewerker RO hierbij nodig hebt. Gedurende de opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk met je eigen werkomgeving als uitgangspunt. Alles wat je leert, kun je direct concreet toepassen.

De opleiding start met trainingen die in zijn algemeenheid relevant zijn voor de (persoonlijke) ontwikkeling binnen het vakgebied. Vanuit die algemene basis wordt naarmate de opleiding vordert een verdiepingsslag gemaakt, waarbij ook wordt ingegaan op onderwerpen die voortvloeien uit de nieuwe Omgevingswet. De Basisopleiding RO draagt bij aan een brede inzetbaarheid binnen het vakgebied van de Ruimtelijke Ontwikkeling / Ruimtelijke Ordening dan wel de Ruimtelijke Omgeving.

Leerdoelen van de Basisopleiding RO zijn onder andere:
  • Kennisontwikkeling van het ruimtelijk beleid op het gebied van gebieds-/locatieontwikkeling, ruimtelijke ordening, economie en het omgevingsrecht;
  • Kennisontwikkeling voor wat betreft het ‘praktisch’ functioneren van de gemeente (en staatsinrichting) in combinatie met de Algemene Wet Bestuursrecht;
  • Kennisontwikkeling vanuit de nieuwe Omgevingswet;
  • Projectmatig kunnen werken vanuit ‘projectmanagement in de praktijk’ met inbegrip van de basisbeginselen van de grondexploitatie en de anterieure exploitatieovereenkomst;
  • Het bewust zijn, c.q. worden, van je ‘eigen merk’ door middel van het werken aan professionele communicatie en je eigen imago;
  • Kennisontwikkeling van het opereren als zelfstandig adviseur volgens de principes van ‘acquisitie’ en ‘netwerken’.
Voor wie/instroomeisen

Je bent een (startende) professional met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam is binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij een gemeente, provincie of waterschap. Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je als deelnemer binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Indien je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode

Bij onze lesmethode gaan we uit van de 70-20-10 regel, hetgeen betekent dat het (informeel) opnemen van kennis en vaardigheden voor het grootste deel (70%) plaatsvindt door het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. Door coaching en feedback wordt 20% van de kennis opgenomen en 10% van de kennis krijg je tijdens een training. Hierdoor zijn wij voorstander van het laten ervaren, c.q. het opdoen van ervaring, op de opdracht, waarmee je niet alleen de organisatie beter leert kennen, maar je je ook beter in kunt leven in casuïstiek en belangen die een rol spelen in de dagelijkse praktijk.

Modules
Kennismodules

De trainingen worden gegeven vanuit een praktijkgerichte bespreking van (werk-) ervaringen, de hierbij behorende casuïstiek en bestaan uit:

Werken bij een gemeente

“Jij als adviseur”

Omgevingsrecht

Grondbeleid

Planeconomie

Communicatie

Project- en omgevingsmanagement

Het is mogelijk om bovenstaande modules en/of trainingen van de Basisopleiding RO los te volgen naar eigen wens. Wanneer je meer informatie wil over, of deel wil nemen aan de losse modules en/of trainingen, klik dan op die module en/of training. Let op: als je je wilt inschrijven voor meerdere losse modules, dan kun je dit doen door het inschrijfformulier hieronder in te vullen. Je krijgt dan de mogelijkheid om te kiezen voor de hele opleiding of voor diverse losse modules.

Docenten

Voor de Basisopleiding RO zijn meerdere docenten geselecteerd uit het netwerk van Omgevingsdienst Nederland die ieder hun eigen specialisme hebben. Alle docenten komen uit het werkveld, zijn experts in hun vakgebied en herkennen de materie waarmee jij in de praktijk te maken krijgt.

Locatie

De Basisopleiding RO wordt gegeven vanuit de vestiging van Omgevingsdienst Nederland te Eindhoven. Online deelname is mogelijk voor de kennismodules van deze opleiding. We kunnen de Basisopleiding RO ook in de vorm van een incompany traineeship bij jou op locatie verzorgen.

Meer informatie of interesse in de Basisopleiding RO?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier. Heb je nog vragen of wil je meer informatie over de basisopleiding Ruimtelijke Ontwikkeling ontvangen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres: opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

Inschrijven voor Basisopleiding Ruimtelijke Ontwikkeling

1Persoonlijke gegevens
2Opleiding
3Factuurgegevens
4Voorwaarden

Persoonlijke gegevens

Meer informatie over de Basisopleiding Ruimtelijke Ontwikkeling?

Neem contact op met Monique, Manager Opleidingen via 06 131 80 822 of opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl
Of neem contact op met onze vestiging in Eindhoven!

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!