Opleidingen

Persoonlijke ontwikkeling: communicatie

De module Persoonlijke ontwikkeling: communicatie is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Heldere en professionele communicatie is essentieel; ongeacht je functie of rol binnen een organisatie. Wil je professioneler leren communiceren? Ontdekken hoe je anderen in beweging brengt? Of hoe je je invloed kan vergroten? Maar wel op een manier die goed past bij wie jij bent? Binnen deze module ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en ontdek je hoeveel invloed communicatie heeft op jou en de ander.

Om meer te bereiken met je communicatie is het belangrijk om bewust te worden van de manier waarop je zelf communiceert, hoe je overkomt op anderen en waar jouw manier van communiceren vandaan komt. De trainingen geven je inzicht in jezelf en hoe jij vervolgens bewuste en professionele communicatie toepassen. Zo ontwikkel je het vermogen om persoonlijk, doelgericht en effectief te communiceren.

Module:

Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Feedback geven en ontvangen
 • HEG en LOVE
 • Successen en valkuilen bij feedback
 • Ontwikkelgerichte feedback
 • Gesprekstechnieken
 • Ja, maar en Ja, en
 • Oefenen
Meerwaarde:

Na afloop van deze training:

 • Ken je verschillende manieren om feedback te geven
 • Leer je hoe jij zelf omgaat met het geven en ontvangen van feedback
 • Heb je geoefend met gespreksvoering en ben je, je bewust van het effect van vragen op de feedback die je krijgt
 • Heb je geoefend met verschillende vormen van feedback geven en ontvangen
 • Heb je geoefend met eigen ingebrachte voorbeelden van moeilijke situaties

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een flip over waardoor deze module vooral interactief zal zijn. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Diploma:

De gehele opleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Persoonlijke ontwikkeling: communicatie ontvang je na afronding een bewijs van deelname.  De inhoud van deze module is ook onderdeel van de 4 dagdelen Politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0.

Interesse in de module Persoonlijke ontwikkeling: communicatie?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 040-2949005 of via het e-mailadres opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!