Opleidingen

Projectmatig aanpak, plan van aanpak (PvA), planning, risicomanagement en omgevingsmanagement

De module Projectmatig aanpak (introductie), plan van aanpak (PvA), planning, risicomanagement en omgevingsmanagement is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module:

Veel klussen en taken worden projectmatig opgepakt en aangepakt. Maar wanneer spreken we eigenlijk van een project en hoe werk je binnen een gemeentelijke organisatie aan een project? Deze vragen worden interactief besproken en beantwoord. Daarnaast worden handvatten aangereikt om een project in de verschillende fasen van een project te kunnen managen. Iedere fase – van initiatief-definitie-ontwerp-uitvoering -oplevering en beheer -vraagt om verchillende producten, teams en invulling van de zogenaamde GOTIC variabelen (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Communicatie).

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module beschik jij over de basiskennis projectmatig werken. Naast de basisbeginselen van projectmanagement leer je een aantal instrumenten te gebruiken, zoals een plan van aanpak, planning, risicomanagement en omgevingsmanagement.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Projectmatig aanpak (introductie), plan van aanpak (PvA), planning, risicomanagement en omgevingsmanagement ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!