Opleidingen

Projectmatig aanpak, plan van aanpak (PvA), planning, risicomanagement en omgevingsmanagement

De module Projectmatig aanpak (introductie), plan van aanpak (PvA), planning, risicomanagement en omgevingsmanagement is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Module:

Veel klussen en taken worden projectmatig opgepakt en aangepakt. Maar wanneer spreken we eigenlijk van een project en hoe werk je binnen een gemeentelijke organisatie aan een project? Deze vragen worden interactief besproken en beantwoord. Daarnaast worden handvatten aangereikt om een project in de verschillende fasen van een project te kunnen managen. Iedere fase – van initiatief-definitie-ontwerp-uitvoering -oplevering en beheer -vraagt om verchillende producten, teams en invulling van de zogenaamde GOTIC variabelen (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Communicatie).

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module beschik jij over de basiskennis projectmatig werken. Naast de basisbeginselen van projectmanagement leer je een aantal instrumenten te gebruiken, zoals een plan van aanpak, planning, risicomanagement en omgevingsmanagement.

Kosten:

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 200,- exclusief BTW.

Doelgroep:

Deze module is bedoeld voor medewerkers in het ruimtelijke domein bij gemeentes.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Projectmatig aanpak (introductie), plan van aanpak (PvA), planning, risicomanagement en omgevingsmanagement ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Locatie:

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens