Expertises

Module Politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0 (3 dagdelen)

Deze module is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze modules betreffen het interactieve programma ‘politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0’. Deze module bestaat uit 3 dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur en zijn alleen gezamenlijk te volgen.

Module:
De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • De rol van de adviseur in een politiek/bestuurlijke omgeving;
 • Krachtenveldanalyse;
 • Koers bepalen, vasthouden en omgaan met (politieke) weerstand;
 • Je verplaatsen in bestuurders van kleine en grote gemeenten en van de provincie;
 • Inzicht en begrip ten aanzien van (politieke en bestuurlijke) gevoeligheden;
 • De do’s en don’ts in de omgang met politici;
 • Werken met bestuurders met verschillende bestuurs- en leerstijlen;
 • Het beïnvloeden van de interactie door de persoonlijke houding en het eigen optreden;
 • Metacommunicatie;
 • Verbale en non-verbale communicatie;
 • Heldere taal en het voorkomen van ergernissen;
 • Het ophalen van een opdracht;
 • Opbouw en planning van een collegedossier (het organiseren van tevredenheid);
 • Het belang van vastlegging.

Meerwaarde:
Na afloop van deze training:

 • Kun je college en raad adviseren in heldere taal;
 • Heb je inzicht in (het krachtenveld) van politici en bestuurders;
 • Kun je de (wijze van) communicatie van wethouders en bestuurders duiden;
 • Weet je hoe je je tot politici en bestuurders kunt verhouden;
 • Weet je hoe je t.o.v. politici koers kunt houden met behoud van de relatie;
 • Weet je hoe je frustraties en teleurstelling over je werk bij jezelf en bij anderen kunt voorkomen;
 • Weet je hoe je een opdracht moet “ophalen”;
 • Ken je het belang van vastlegging en weet je hoe je dat efficiënt kunt doen.
Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO-branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom anderszins mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de politiek/bestuurlijk ‘wereld’ verkend en korte theorieën besproken. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde vertaald naar de praktijk. Hierbij wordt gewerkt met kleine opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van de algemene voorbeeldcasus en eigen casuïstiek die je zelf in brengt.

Praktijksituaties worden besproken en er wordt geoefend in het interacteren met politici en bestuurders. Daarbij is het vasthouden aan je rol als deskundige en adviseren én het je verplaatsen in de ambtelijke en/of bestuurlijke opdrachtgever leidraad. Ook wordt er een college-/raadsvoorstel besproken: wat doe je wel, wat niet en vooral: waarom is dat zo.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Interesse in deze module?

Module 1: 04-09-2023 van 13.00 tot 17.00 uur
Module 2: 18-09-2023 van 13.00 tot 17.00 uur
Module 3: 09-10-2023 van 13.00 tot 17.00 uur

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl.

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens