Opleidingen

Module Politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0

De module politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0 is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Deze interactieve modules politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0 bestaan uit 2 dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur en zijn alleen gezamenlijk te volgen.

Module:

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inzicht en begrip ten aanzien van politieke en bestuurlijke gevoeligheden
 • Krachtenveldanalyse
 • Je verplaatsen in bestuurders van kleine en grotere gemeenten en van de provincie
 • Werken met bestuurders met verschillende bestuurs- en leerstijlen
 • De do’s en don’ts in de omgang met politici en bestuurders
 • Metacommunicatie
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Het ophalen van een opdracht
 • Opbouw en planning van een (college of raads)dossier: het organiseren van tevredenheid
 • Heldere taal: het voorkomen van ergernissen
 • Het belang van vastlegging
 • De rol van adviseur in een politiek/bestuurlijke omgeving
 • Het beïnvloeden van de interactie door de persoonlijke houding en het eigen optreden

Meerwaarde:

Na het volgen van deze modules:

 • Weet je hoe je frustraties en teleurstelling over je werk bij jezelf en anderen kunt voorkomen
 • Heb je inzicht in (het krachtenveld van) politici en bestuurders
 • Kun je de wijze van communicatie van politici en bestuurders duiden en hanteren
 • Weet je hoe je je tot politici en bestuurders kunt verhouden
 • Weet je hoe je een opdracht moet “ophalen”
 • Ken je het belang van verslaglegging in een politieke omgeving
 • Weet je hoe je dat efficiënt kunt doen
 • Heb je inzicht in wat nodig is bij het geven van adviezen
 • Weet je hoe je politici adviseert in heldere taal
 • Weet je hoe je koers kunt houden met behoud van de relatie

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de modules wordt de politiek/bestuurlijke ‘wereld’ verkend en korte theorieën besproken. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde direct vertaald naar de praktijk van alledag. Er wordt gewerkt met praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0 ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!