Opleidingen

Module Politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0

De module politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0 is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Deze interactieve modules politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0 bestaan uit 3 dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur en zijn alleen gezamenlijk te volgen.

Module:

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inzicht en begrip ten aanzien van politieke en bestuurlijke gevoeligheden
 • Krachtenveldanalyse
 • Je verplaatsen in bestuurders van kleine en grotere gemeenten en van de provincie
 • Werken met bestuurders met verschillende bestuurs- en leerstijlen
 • De do’s en don’ts in de omgang met politici en bestuurders
 • Metacommunicatie
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Het ophalen van een opdracht
 • Opbouw en planning van een (college of raads)dossier: het organiseren van tevredenheid
 • Heldere taal: het voorkomen van ergernissen
 • Het belang van vastlegging
 • De rol van adviseur in een politiek/bestuurlijke omgeving
 • Het beïnvloeden van de interactie door de persoonlijke houding en het eigen optreden

Meerwaarde:

Na het volgen van deze modules:

 • Weet je hoe je frustraties en teleurstelling over je werk bij jezelf en anderen kunt voorkomen
 • Heb je inzicht in (het krachtenveld van) politici en bestuurders
 • Kun je de wijze van communicatie van politici en bestuurders duiden en hanteren
 • Weet je hoe je je tot politici en bestuurders kunt verhouden
 • Weet je hoe je een opdracht moet “ophalen”
 • Ken je het belang van verslaglegging in een politieke omgeving
 • Weet je hoe je dat efficiënt kunt doen
 • Heb je inzicht in wat nodig is bij het geven van adviezen
 • Weet je hoe je politici adviseert in heldere taal
 • Weet je hoe je koers kunt houden met behoud van de relatie
Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode is het van belang dat je werkzaam bent binnen of voor gemeenten, waterschappen of provincie.

Doelgroep:

Deze module is bedoeld voor startende professionals of professionals die hun positie willen versterken.

Lesmethode:

Tijdens de modules wordt de politiek/bestuurlijke ‘wereld’ verkend en korte theorieën besproken. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties het geleerde direct vertaald naar de praktijk van alledag. Er wordt gewerkt met praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module politiek/bestuurlijk inschattingsvermogen 2.0 ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Locatie:

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens