Opleidingen

Gemeentelijke financiën: brede basis

De module Gemeentelijke financiën: brede basis is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module:

De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Introductie.
 • De jaarlijkse financiële cyclus.
 • Wat wordt er op welk moment verwacht?
 • Rol van het College van B&W en de gemeenteraad.
 • Uitleg van financiële begrippen.
 • Hoe komt de gemeente aan haar geld?
 • Waar geeft de gemeente haar geld aan uit?
 • Gemeentefinanciën in het fysieke domein.
 • Hoe werkt het gemeentefonds?
 • Casus uit de praktijk.
 • Actualiteiten.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Heb je meer kennis van de gemeentelijke financiële huishouding;
 • Weet je hoe een gemeente aan het geld komt en waar dit aan wordt uitgegeven;
 • Ben je beter in staat een bijdrage te leveren aan de begroting en andere producten.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Gemeentelijke financiën: brede basis) ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in de module Gemeentelijke financiën?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!