Opleidingen

Gemeentelijke financiën: brede basis

De module Gemeentelijke financiën: brede basis is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module:

De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Introductie.
 • De jaarlijkse financiële cyclus.
 • Wat wordt er op welk moment verwacht?
 • Rol van het College van B&W en de gemeenteraad.
 • Uitleg van financiële begrippen.
 • Hoe komt de gemeente aan haar geld?
 • Waar geeft de gemeente haar geld aan uit?
 • Gemeentefinanciën in het fysieke domein.
 • Hoe werkt het gemeentefonds?
 • Casus uit de praktijk.
 • Actualiteiten.

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module:

 • Heb je meer kennis van de gemeentelijke financiële huishouding;
 • Weet je hoe een gemeente aan het geld komt en waar dit aan wordt uitgegeven;
 • Ben je beter in staat een bijdrage te leveren aan de begroting en andere producten.
Doelgroep:

Deze module is bedoeld voor medewerkers in het ruimtelijke domein bij gemeentes.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een RO en/of gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Gemeentelijke financiën: brede basis) ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in de module Gemeentelijke financiën?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens