Opleidingen

Planeconomie: Gebiedsfinanciering

De module Planeconomie: Gebiedsfinanciering (Grondexploitatie/opstalexploitatie) is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden.

Module:

Bij ruimtelijke projecten speelt geld een belangrijke rol. Of het nu de bouw van een schoolgebouw, de aanleg van een weg of het verhalen van de gemeentelijke plankosten bij een inititief van een marktpartij betreft. Hiervoor zijn verschillende planeconomische instrumenten ontwikkeld, die vaak bij wet geregeld zijn. Welke instrumenten kennen we en wanneer gebruik je welk instrument, en hoe ziet zo’n instrument er uit?

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module beschik jij over inzicht en kennis van de meest voorkomende planeconomische instrumenten, wanneer je deze kunt dan wel moet inzetten en tips hoe dat te doen.

Kosten:

De kosten voor de gehele opleiding bedragen € 200,- exclusief BTW.

Doelgroep:

Deze module is bedoeld voor medewerkers in het ruimtelijke domein bij gemeentes.

Instroomeisen:

Je hebt minimaal een RO en/of gerelateerde vooropleiding (mbo bol-4, hbo of wo). Het heeft de nadrukkelijke voorkeur dat je al actief bent in het werkveld. Dit maakt dat lesstof herkenbaarder is en ook in de periode na de training door je toegepast wordt. Het zelfstandig werken met de lesstof maakt dat je de lesstof eenvoudiger tot je kan nemen.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Planeconomie: Gebiedsfinanciering (Grondexploitatie/opstalexploitatie) ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Locatie:

Anderlechtstraat 15, 5628 WB Eindhoven

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens