Opleidingen

Planeconomie: Gebiedsfinanciering

De module Planeconomie: Gebiedsfinanciering (Grondexploitatie/opstalexploitatie) is onderdeel van de basisopleiding RO, maar kan ook als losse module gevolgd worden. Op verzoek is deze module ook online en in-company af te nemen.

Module:

Bij ruimtelijke projecten speelt geld een belangrijke rol. Of het nu de bouw van een schoolgebouw, de aanleg van een weg of het verhalen van de gemeentelijke plankosten bij een inititief van een marktpartij betreft. Hiervoor zijn verschillende planeconomische instrumenten ontwikkeld, die vaak bij wet geregeld zijn. Welke instrumenten kennen we en wanneer gebruik je welk instrument, en hoe ziet zo’n instrument er uit?

Meerwaarde:

Na het volgen van deze module beschik jij over inzicht en kennis van de meest voorkomende planeconomische instrumenten, wanneer je deze kunt dan wel moet inzetten en tips hoe dat te doen.

Doelgroep:

De Basisopleiding RO is ontwikkeld voor (startende) professionals met een afgeronde wo-/hbo-opleiding die werkzaam (willen) zijn binnen het vakgebied van de ruimtelijke ontwikkeling bij
gemeenten, provincies of waterschappen.

Instroomeisen:

Vanwege de toegepaste lesmethode geldt de verplichting dat je binnen het vakgebied, c.q. de RO branche, werkzaam bent. Wanneer je een afwijkende vooropleiding hebt of niet werkzaam bent
binnen het vakgebied, kun je contact opnemen met Omgevingsdienst Nederland om te bepalen of instroom mogelijk is.

Lesmethode:

Tijdens de module wordt de theorie besproken mede aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarnaast wordt door middel van discussie over en bespreking van praktijksituaties getracht het geleerde direct in de praktijk toe te passen. Ook wordt gewerkt met opdrachten waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van praktische voorbeelden en je eigen casuïstiek.

Diploma:

De gehele opleiding basisopleiding RO waar deze module onderdeel van uitmaakt, wordt afgesloten met een examen. Wanneer je deelneemt aan de losse module Planeconomie: Gebiedsfinanciering (Grondexploitatie/opstalexploitatie) ontvang je na afronding een bewijs van deelname.

Interesse in deze module?

Schrijf je in via onderstaand aanmeldformulier of neem contact met ons op via 040-2949005 of via opleidingen@omgevingsdienstnederland.nl

1Persoonlijke gegevens
2Factuurgegevens
3Opleiding

Persoonlijke gegevens

Inschrijven nieuwsbrief opleidingen

Ontvang de laatste updates en nieuws over opleidingen, masterclasses of modules rechtstreeks in je inbox!